2 mei 2007

Proberen sociaal te zijn / Trying to be social


For English translation, please see the blue text below

Nou, ik heb het dus al vaak over e-communities gehad. Virtuele werelden zijn daar nu wel het mooiste voorbeeld van, vind ik... maar er is meer hoor. Bijvoorbeeld als je nog niet toe bent aan een tweede leven hè?

Communitysites op internet zijn al een dagje ouder. Jaren geleden vond ik m'n weg al door netwerken van profielen, discussies, foto's en andere dingen. Het leukste - nou ja... - voorbeeld vond ik nog wel het gebruik van Blackboard, toen ik nog studeerde.

Dat was ook de eerste keer dat ik dat soort netwerken als een sociaal iets ging zien. Discussies op Blackboard konden met mij verzanden in verhandelingen over Kermit de Kikker en de gekke professor... Echt! Of in berichtenstromen die meer weghadden van (héél) ontspannen chatten, dan van wetenschappelijke discussie. Nou ja, ik ben nooit zo'n wetenschappelijk type geweest, geloof ik, maar we hadden altijd lol! ;-)

Maar goed, dat sociale aspect van die netwerken is gegroeid en gegroeid... todat het ontaardde in dingen als virtuele werelden.

Hyven en Ningen
In Nederland zijn we al een tijdje sociaal natuurlijk. De communityhype van dit moment is nog steeds Hyves. Rond de laatste verkiezingen leek de strijd meer te gaan om het aantal vrienden dat de politici in Hyves hadden gemaakt, dan om het aantal kiezers wat ze dachten te trekken... Oude klasgenootjes, vrienden van ooit, verloren vakantieliefdes... Allemaal zitten ze schijnbaar op Hyves (als je ze ooit hebt gehad natuurlijk!).

En een tijdje terug las ik over iets soortgelijks, maar dan heet het Ning. Daarmee kun je gratis je eigen sociale netwerk beginnen. Kun je vrienden maken (nog geen idee waarom trouwens), een blog bijhouden, discussies voeren, foto's uploaden enzovoort.

Biblioblogger Edwin zette een Bibliotheek 2.0 netwerk op, waarvan ook archivarissen lid mochten worden... En ik ben ook maar gelijk lid geworden van de Second Life Librarians community. Ik maak zelfs vrienden met mensen/avatars die ik helemaal niet ken!

Overigens moet dit zich allemaal even zetten. Er gebeurt nog te weinig in al die (pas nieuwe) netwerken... Iedereen is volgens mij al druk genoeg met het alleen al volgen van alle netwerken... laat staan actief meedoen!

Maar het biedt wel kansen. Zo ben ik zelf allemaal aan het nadenken over het samenwerken met andere Nederlandse/Vlaamse archivarissen die iets vernieuwends op het vlak van web 2.0, communities en virtuele werelden (willen) doen. Zo'n Ning-netwerk zou een heel goed communicatiemiddel kunnen zijn, denk ik.

Nou, ideeën zat... altijd. Nou nog de tijd om ze allemaal uit te voeren! Of nee... Ik zou keuzes gaan maken... :-(

ENGLISH TRANSLATION

Well, so I mentioned e-communities lots of times already. And I believe virtual worlds are the finest example of them right now... but there is more, you know. For example, when you are not quite ready to have a second life yet?

Community websites on the internet have been there for some time now. Years ago I went to find my way through networks of profiles, discussions, photos and other things. Great fun - ah, well... - I found using the Blackboard system, when I studied at university.

Also that was the first time I got to know such networks as being something social too. When having a discussion with me on Blackboard, you could end up talking about Kermit the Frog and the crazy professor instead... Really! Or just end up in waterfalls of messages, that looked more like chatting than it looked like a scientific discussion. Oh well, never been such a scientific type anyway, I guess, but we did have lots of fun! ;-)

Anyway, the social facet of such networks has grown and grown, until it evolved to things like virtual worlds.

Hyving and Ninging
In the Netherlands we have been social for quite some time now. The community hype at this moment is still Hyves. During our last elections, the question about which politician had made the most friends on Hyves, seemed more important than how many voters they attracted... Old class mates, friends you once had, vacation loves... All on Hyves as it seems (that is, if you ever had them in the first place!).

A while ago I read about something similar, but called Ning. With it you can create your own social network for free. Making friends (still do not know why though), keep a blog, have discussions, upload photos and so on.

Librarian blogger Edwin set up a Dutch Library 2.0 network, which also allows archivists to register... And I have joined the Second Life Librarians community too. I even make friends with people/avatars who I do not know at all!

Although these networks (being new and all that) have to be worked on still, for there is really not that much going on at this point... I guess everyone, like me, is busy enough with even keeping up on all their networks, so forget about actively participating on them!

But it does offer chances to us. Like I have been thinking about ways for working together with other Dutch/Flemmish archivists for quite some time now. Archivists who want to do something new on web 2.0, communities and virtual worlds. Such a Ning network could prove to be a very good communication platform.

Well, plenty of ideas where that came from... as always. Now I just need the time to do them all! Or wait, no... I had to make some choices... :-(

6 opmerkingen:

 1. Hoi,

  Je bent nu zelfs in Duitsland bekend:-)
  Leuk stukje op de bekende site Archivalia:
  http://archiv.twoday.net/stories/3686875/

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Bedankt voor je reactie, Eric. Ja, ik weet het. Klaus Graf, archivaris in Aken, als ik het me goed herinner, heb ik via chat gesproken. Later liet hij me weten een berichtje te hebben gemaakt over m'n blog.

  Sinds ik met het vertalen ben begonnen, krijg ik nog meer internationaal bekijks... ;-) Ooit had ik al een Mexicaan aan de chat!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Er moet inderdaad nog iets meer gebeuren dan het toevoegen van multimedia alleen...maar het is nog niet zo eenvoudig om dat te bereiken. Goede ideeen zijn welkom.

  Toe te voegen op het forum :-)

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Hoi Edwin, inderdaad. Was ook geen verwijt of zo hè, dat snap je wel. Alleen een constatering, die (nog) voor veel (nieuwe) communities opgaat.

  Ik zal dit weekend eens m'n best doen om iets leuks te verzinnen voor op een biebforum!

  Om het goed te maken lol... ;)

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ik vind dat je echt goed bezig bent. Dit is goed voor het vak. Van mij had je een lintje mogen hebben ;-)
  Ik blijf je volgen als redacteur van Het Archiefforum.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Bedankt Eric! Volgend jaar een nieuwe kans... ;-)

  BeantwoordenVerwijderen

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.