Over mij

Begin 2007 startte ik dit weblog om mijn ideeën en ervaringen met voornamelijk vakbroeders te delen. Halverwege dat jaar startte ik ook het netwerk Archief 2.0, waar archivarissen elkaar online kunnen ontmoeten, kennis uitwisselen, samenwerken en van elkaar leren. Het nieuwe internet, sociale media, community's, digitale dienstverlening, gebruikersparticipatie en zo meer hebben mijn warme belangstelling. Innovatie en samenwerking in het archiefveld zijn mijn doel, evenals het positief uitdragen van ons mooie vak en het beroep van archivaris.

In het dagelijks leven ben ik als coördinator Studiezalen en Inlichtingen werkzaam bij het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in 's-Hertogenbosch. Ik ben daar onder andere verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de digitale dienstverlening en ik ben projectleider van onze Web 2.0-projecten. Daarnaast ben ik als cursusdocent verbonden aan de Archiefschool en begeleid ik voor Coers Internet Trainingen (CIT) cursisten van andere archiefinstellingen bij het volgen van 23 Archiefdingen, een online Web 2.0-leerprogramma voor archiefmedewerkers.

Zowel online als offline ben ik persoonlijk en professioneel zichtbaar aanwezig in het veld van informatieprofessionals. Ik geef presentaties voor studenten, vakcollega's en andere belangstellenden over talloze onderwerpen en schrijf daarnaast met enige regelmaat artikelen.

Nog vragen? Natuurlijk kun je altijd contact met me opnemen.

Beginnen met lezen:
- Mijn beste berichten van 2013
- Mijn beste berichten van 2012
- Mijn beste berichten van 2011
- Mijn beste berichten van 2010

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.