23 juni 2007

Een alternatief voor Google? / An alternative for Google?

For English translation, please see the blue text below

Een tijdje terug - ik dacht in het Brabants Dagblad, wat bleek te kloppen - las ik iets over Heeii.com, dat de internetwereld op z'n kop zou kunnen zetten... volgens experts.

Heeii is een gratis te downloaden sidebar voor je browser. Zowel Internet Explorer als Firefox worden ondersteund. Na installatie krijg je dan bij iedere website die je bezoekt in die zijbalk relevante suggesties voor andere websites, die bij je interesses aansluiten.

Tenminste, dat lees ik op de website van Heeii... want ik heb zelf eigenlijk nog niks relevants gezien in mijn balkje.... soms zelfs helemaal niks. :-( Een en ander loopt via een profiel. Ik heb er nu een paar weekjes mee gewerkt. Eerlijkheidshalve beken ik nog wel even dat de balk niet altijd aanstond (ik barst al van de balken!), maar toch wel de meeste tijd.

Een gemiddelde zoekactie in Google levert bij de eerste tien treffers echter al veel meer relevant spul op. In de sidebar van Heeij zie ik vooral veel suggesties met beschrijvingen die me echt helemaal niks zeggen, of ik zie filmpjes en zo. Allemaal mooi en aardig, maar echt handig...? Nou, nog niet echt. Echt niet zelfs.

Natuurlijk heb ik het pas kort getest... maar ik zou toch op z'n minst één relevante suggestie moeten hebben gekregen?

Omdat het idee achter die balk me toch wel aanspreekt (voor m'n Zuidland-project was ik net op zoek naar mogelijkheden om automatisch lees-verder-verwijzingen te krijgen op websites), geef ik die balk nog een tweede kans... maar ik heb doorgaans erg weinig geduld. Heeft iemand anders ook al ervaringen met dit ding? Positieve?

Op de website van Heeii is het trouwens ook erg rustig, bijvoorbeeld op het forum. Maar goed, ik hoor graag jullie ervaringen... als jullie die hebben natuurlijk.

ENGLISH TRANSLATION

A little while ago - I think I read it in the Brabants Dagblad, - I read something about Heeii.com, which could change the internet community dramatically... according to experts.

Heeii is a free for download sidebar for your browser. Both Internet Explorer and FireFox are supported. After installing, in that sidebar for each website you visit you'll get relevant suggestions for other websites, that you could be interested in.

Anyway, this is what I read on the website from Heeii... because for myself, I haven't seen any relevant websites in my little bar yet... sometimes not even any suggestions at all. :-( It should all be connected to a profile. I've worked with this for some weeks now. To be quite honest, the bar was not always active (my screen is already filled with bars!), but it has been active most times.

An average search with Google has more relevant hits amongst the first ten results though. In the sidebar from Heeii I only see many suggestions with descriptions that I can not relate to in any way, or I see movies and stuff. All very pretty, I'm sure, but anything handy...? Well, not really yet. Really not even.

Of course I've only tested this for a short while so far... but I should have gotten at least one relevant result by now, shouldn't I?

Because the idea behind the bar seemed attractive to me (for my South Land-project I was just looking for possibilities to be able to automatically generate further-reading-references), I will give the sidebar another shot... although normally I have very little patience with such things. Anybody else have some experience with this thing? Positive ones?

On the website from Heeii it's all very quiet, by the way, for example on the forum. But anyway, I would love to hear your experiences... if you have any, of course.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.