30 april 2007

Keuzes / Choices


For English translation, please see the blue text below

Ik loop en vlieg nu drie maanden rond in Second Life (SL). Ooit gekomen om te ontdekken welke kansen dit biedt voor mijn beroep... ben ik nu gekomen op het punt van keuzes maken, denk ik.

Als je, zoals ik ben getest, leeft in een wereld vol mogelijkheden, dan heb je aan SL een lekkere leefwereld extra! Vol mogelijkheden... Vol manieren om jezelf voorbij te lopen en om anderen onderweg te verliezen. En da's nou net niet de bedoeling hè!

Waarom dit verhaal? Welke keuzes? Word nou eens concreet! Oké...

Eén dag, twee contacten
Gisteren ontmoette ik Fnord Zehetbauer (SL naam), een archivaris van de US National Archives. Op een listserv had hij berichten gelezen over archieven in SL en hij kwam dat eens uitzoeken. De mensen achter de berichtjes op de listserv heb ik natuurlijk ook gemaild, want het klonk allemaal weer erg spannend! Ja dus, en vandaag kreeg ik antwoord. Veel initiatieven!

En verder had ik deze avond een interessante ontmoeting met Liebenwalde Ware (SL naam), iemand die ik al veel eerder had moeten ontmoeten. Te druk... Maar goed, vandaag dus. Zonder al te veel in details te treden: ook daar wordt nagedacht over het archiveren van dingen in SL en het beschikbaarstellen daarvan.

Overigens, het is nog onduidelijk waarover we het hebben. Over welke soort archieven gaat het? Archieven zoals archivarissen ze kennen? of archieven zoals het gewone publiek kijkt naar archieven? Simpel gezegd: oude dingen bewaren, die je wilt bewaren, en daar een lijst of zo van maken.

Keuzes?
Oh ja... Keuzes. In het begin was mijn doel om maar wat te ontdekken zo links en rechts, wat mensen te ontmoeten enzovoort. En nu sta ik zogezegd op het punt om SL te gaan archiveren... ;-) Dat kan dus niet.

Ik moet dus keuzes gaan maken. Terug naar het begin. Niet op alle treinen springen, maar focussen... Wat kwam ik ook alweer doen? Oh ja, antwoorden zoeken op de vraag wat virtuele werelden kunnen betekenen voor dienstverlening rond historische informatie, zoals in archieven.

Dat ga ik dus doen... Euh, proberen... Nee, gewoon doen!

ENGLISH TRANSLATION

For about three months now, I have been walking and flying my way through Second Life (SL). Where I once just came to look for professional opportunities, now I have come to the point of making choices, I guess.

When you have been tested and found to be ENFP like I have, then you should have fun in SL since it is a world full of possibilities -- indeed a whole extra world for you! A world so ripe with possibility, full of ways for losing yourself... and for losing others, too while doing so. And, that hardly seems to fulfill the meaning of it all, does it?

So, why this story? What are these choices? Start making sense — for once! Ok...

One day, two contacts
Yesterday, I met Fnord Zehetbauer (SL name), an archivist working at the US National Archives. On a listserv he noticed some messages about archives in SL and he just came to check this out. Of course I mailed the people who sent the messages to that listserv, because it all sounded very exciting to me! It did to them too, and I got an answer today. More initiatives!

And later this evening, I had an interesting meeting with Liebenwalde Ware (SL name), someone I should have met long before I did now. Too busy... Anyway, today was the day. Without telling you about every detail: there also is some thinking being done about archiving things in SL and delivering access to it.

By the way, it is still somewhat unclear to me what kind of archives we are in fact talking about. Would these be archives like archivists know them? Or, would these be archives like the general public refers to archives? Simply put: keeping old documents, which you want to keep, and make some sort of a list from those.

Choices?
Ah yes... Lots of choices. You see, at first my goal was to explore SL for some things, meet some people and all that. Now I feel I am getting started with archiving SL instead... ;-) Yet, that might prove quite impossible.

So I have to make some choices. Back to where it all started. Do not jump on all passing trains, just focus... What was it that I came for here anyway? Ah yes, finding answers for just one simple question: what impact can virtual worlds have on customer services, and on historical, archival information needs?

So that is just what I will do then from now on... Ah, at least try to do... No, just doing it!

1 opmerking:

  1. Ik zat me net af te vragen of het ook mogelijk is om in een reactie zowel Nederlands als Engels te gebruiken. Waarbij het Engelse gedeelte dan een blauwe kleur krijgt. Maar nee, dat lukt dus niet. Ik zal een kunstgreep moeten toepassen, vrees ik.

    [the following text is BLUE-->]
    I was wondering whether is is possible to place a bilingual reaction, colouring the English part in blue. But no, that doesn't work. I'll have to revert to a trick, I'm afraid.

    BeantwoordenVerwijderen

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.