9 juni 2007

Elkaar leren kennen / Getting to know each other


For English translation, please see the blue text below

De laatste maanden probeer ik wat uit te vogelen wie er in archievenland nog meer met dingen als web 2.0 en zo bezig is. Tijdens de KVAN Studiedag bleek al wel dat er dat nog niet zo gek veel kunnen zijn... maar her en der heb ik toch al wel een paar van die eilandbewoners ontmoet.

Onder andere met deze blog en een artikeltje in het Archievenblad, probeer ik links en rechts wat contact te krijgen met gelijkgestemde archiefcollega´s. Dat werkt best wel goed; ik ben zo al door een aantal mensen aangesproken.

Ons eigen cluppie!
Maar om die drang naar elkaar te leren kennen, samen ideeën uit te wisselen enzovoort wat meer body te geven, ben ik een Archief 2.0 Ning community gestart, zo'n sociaal netwerk, waarover ik al eens eerder blogde. Een beetje (veel) in navolging van onze collega's in de bibliotheekwereld... maar dan wat bescheidener van omvang hoor.

In ieder geval kunnen we vanaf deze week terecht op http://archief20.ning.com om daar aan onze drang naar samenzijn (ahum...) toe te geven. Nou, als er na een maand tien leden zijn (nu zijn er pas twee), dan ben ik op dit moment al blij. Ik zal maar eens wat mensen gaan uitnodigen... :-)

Zo'n netwerk is trouwens op zich ook weer een goed voorbeeld van het hele web 2.0 gebeuren. Het zal wat tijd en inspanning kosten voordat het een beetje gaat lopen, maar niet geschoten is altijd mis hè? Misschien is het nog een beetje te vroeg hiervoor, maar goed, ik kon het toch niet laten om te proberen iets dergelijks te starten.

Het eerste doel
Een kijkje in mijn hoofd dan... (Vast geen prettig gezicht trouwens!) Ik heb een paar doelen, maar voor de relatief korte termijn eigenlijk maar eentje: het leren kennen van elkaar dus. Simpelweg het weten wie er zo'n beetje met dit soort dingen bezig is in archievenland, nu nog op een eilandje ergens in het land. Die eilandjes zullen wel blijven voorlopig, maar dan kunnen we elkaar af en toe eens wat flessenpost toewerpen.

Nou, ik zal je de doelen voor de langere termijn vooralsnog besparen. Eerst die korte termijn eens afwachten... tien leden! Nou, nou... wat een ambitie joh! Maar goed, neem dus eens een kijkje, digitale archivarissen van me! :-)

ENGLISH TRANSLATION

For the last couple of months now, I'm trying to figure who else in Dutch archives land is thinking about things such as web 2.0 and so on. During the KVAN Conference it appeared that there weren't that many of them... but here and there I've met some of these islanders still.

For example with this blog and an article in our Dutch magazine for archivists, I tried to get some connections with archivist colleagues that are on the same track as I am. That works pretty well; some people have talked to me since because of these things.

Our own little club!
But to really live up to the need to get to know one another, to exchange ideas and such, I've started a Dutch Archive 2.0 Ning community, a social network that I've blogged earlier about. Perhaps a little bit much based on the example of our library colleagues... but a bit more modest in size.

Anyway, as from this week on, we can go to http://archief20.ning.com to furfill our need for being together (ahum...). Well, if there will be ten members after a month (there are just two right now), I'll be happy already for the moment. I should start inviting some people, I guess... :-)

Such a network is a pretty good example of the whole web 2.0 happening anyway. It will take some time and effort before this will work just a little, but if you don't shoot, you'll always miss huh? Maybe it still is a little bit too soon for starting this, but anyway, I could not resist to try to setup such a network.

The first target
A peek into my head then... (Which won't be a pretty sight, I guess!) I have some goals, but in short term there is in fact just one: getting to know each other. Simply the fact that you know who else is busy with things like these in archives land, still now on an island somewhere in our country. The islands will remain for some time, but at least we can throw an occasional message in a bottle to each other then.

Well, I'll spare you the details for the long term. First we'll see about the short one... ten members! My oh my... such an ambition! But anyway, take a look over there, my digital archivists! :-)

4 opmerkingen:

 1. Hoi Christian,

  Je pioniert er lekker op los in Archiefland.

  Ik zal er ook een korte post aan wijden. Misschien dat het een paar extra mensen oplevert.
  Mag ik mezelf ook aanmelden?

  Ik zie veel raakvlakken tussen bibliotheek en archief namelijk...

  Edwin

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Edwin, je bent natuurlijk van harte uitgenodigd in ons cluppie!

  Fijn om iemand met twee ogen binnen de gelederen te hebben, in ons landje van blinden en mensen met hooguit één oog... ;-)

  En bedankt alvast voor de aandacht op je blog. Dat levert in ieder geval bekendheid op!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Het staat er al op. Kan ik met een gerust hart gaan fietsen nu :-)

  Laters!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ha, ha... Precies mijn plan voor deze middag: fietsen! :-)

  Bedankt, Edwin!

  BeantwoordenVerwijderen

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.