4 juli 2007

Nu echt chatten met Al@din! / Really chat with Al@din now!


For English translation, please see the blue text below

Een hele tijd geleden blogde ik iets over de chatproef met Al@din. Inmiddels is de kogel door de kerk: er kan gechat worden!

Op de blog van Rob Coers lees ik dat de chatoptie vanaf 2 juli actief werd. Na drie dagen, lees ik in een reactie van ene Harriet, zijn er al 170 chats aangenomen. Euh... da's een hoop, als ik dat spiegel aan onze eigen inlichtingencijfers.

Dagelijks is de chat beschikbaar tussen 9.00 uur en 17.00 uur. Dinsdag en vrijdag zelfs tot 20.00 uur. Da's tenminste inzetten!

Rob noemt het voor zichzelf een historisch momentje. Hij is dan ook een fervent voorstander van chat in het inlichtingenwerk. Ik ook trouwens... maar op archieven lopen we wat achter. Robs eerste plannen dateren ook alweer van zeven jaar terug, trouwens.

Maar goed, de bieb'ers mogen trots zijn op zichzelf hoor! Één website met één knop waarachter vele bibliotheken schuilgaan voor het direct beantwoorden van vragen? Daar kan het Nederlandse archiefwezen nog wat van leren! En ik hoop dat we dat doen. :-)

Hallo, is daar iemand?
Ik kon het niet laten even die knop aan te klikken, natuurlijk. Een tijdje terug had ik al de chatoptie geprobeerd op de website van de Koninklijke Bibliotheek (KB). Die gebruiken andere software (QuestionPoint) en de chat is alleen tussen 14.00 uur en 16.00 uur bereikbaar. (En de eerste keer dat ik testte... ook dat niet!)

Maar goed, de tweede keer werkte het soort van wel. De software rammelde namelijk geweldig, maar ik kreeg ik er tenminste vraag en antwoord uit. Ik heb altijd - na deze blogpost overigens niet meer, denk ik - dezelfde vraag, namelijk naar een boek over de geschiedenis van Waalwijk. Het enige echte standaardwerk wat je dan wilt vinden - alhoewel er meer goede boeken over Waalwijk zijn hoor - is Waalwijk 700 jaar kloppend hart van de Langstraat.

Op de KB kreeg ik via chat een hele waslijst titels... maar niet de titel die ik verwachtte. Wel netjes was dat ze per e-mail bij me terug zouden komen voor meer informatie. Nadat ik had uitgelegd dat het een test was, en dat dat dus niet nodig was, was het gesprek overigens snel afgelopen... :-(

In ieder geval bleek toen maar weer dat chatten iets anders is dan praten, bellen, mailen, postduiven en rooksignalen... Ander communicatiemiddel, andere eigenaardigheden en zo. Ik moet er ook nog aan wennen.

Ja, ik ben er!
Vandaag dus getest met Al@din. Heerlijk! De software (Chatfone) werkte snel en soepel en het vraag- en antwoordgebeuren kende weinig pauzes. Ik werd geholpen door een medewerker van de Bibliotheek Den Haag. Natuurlijk stelde ik ook dit keer weer de bekende vraag naar het boek, wat ik al in drievoud in de kast heb staan...

En ik kreeg ook direct dat boek als resultaat terug! Op mijn vraag of ik het ook in Den Bosch kon inzien, of speciaal daarvoor naar Waalwijk moest, werd ik ook prima geholpen. Ik hoef de deur bijna niet uit. (En zou de biebcatalogus van het BHIC ook aan Al@din zijn gekoppeld... dan had ik ook letterlijk de deur niet uitgehoeven!)

Lang verhaal in het kort: ook al was dit een vraag van niks, het inlichtingenwerk via chat verliep heel goed. En snel, want alles bij mekaar duurde het nog geen acht minuten. (En dan werd ik nog afgeleid door een collega ook!)

Ik wilde aan de Haagse bieb'er nog uitleggen dat het om een test ging en hem bedanken daarvoor... maar toen was Al@din alweer vertrokken. Ik denk dat het druk was... :-)

ENGLISH TRANSLATION

Quite a while ago I blogged something about a chat test with Al@din. (Al@din is an initiative from Dutch cooperating libraries to deliver one online portal for all questions people can ask libraries.) From now on, this is for real: chatting has started!

On the blog of Rob Coers I read that chat became active from July 2nd on. After three days already, 270 chats had been answered. Eh... which is a lot, when I mirror this with our own reference statistics.

Chat is available daily from 9am until 5pm. On Tuesdays and Fridays even until 8pm. That's making a good start!

Rob calls this start also as a little moment in history for himself. That is because he is a big advocate for chat in reference work. By the way, me too... but at the archives we still are a little behind on all this. Robs first plans date back seven years though.

But anyway, the librarians may be proud of themselves! One website with only one button behind which many cooperating libraries are hiding and able to directly answer any questions? The Dutch archives can learn something from that! And I hope we will. :-)

Hello, is someone there?
I just couldn't resist to click the button, of course. A little while ago I tried the chat option on the website of the National library of the Netherlands (KB). They use other software there (QuestionPoint) and chat is only available from 2pm until 4pm. (And the first time I tried it... not even then!)

Anyway, the second time it sort of worked. The software was having a bad time, but in the end I managed to get a question in it and an answer out of it through chat. I always - not any more after this entry, I guess - ask the same question when testing something like this, namely for a book about the history of Waalwijk (a little Dutch town in the province of North-Brabant). The first thing that you would like to find then as a result - although there are more good books about Waalwijk! - is Waalwijk 700 jaar kloppend hart van de Langstraat.

At the KB I got a whole big list with titles... but not the one I was expecting. Quite nice though was that they offered me to mail some more information later. After I explained this was a test, so the mail wasn't really necessary, the chat soon ended, by the way... :-(

This test also proved yet again that chatting is a whole different thing than talking, mailing, mail pigeons, smoke signals... Other way of communication, other characteristics and such. I too have to get used to it.

Yes, I am here!
But today I tested Al@din. Fantastic! The software (Chatfone) worked fast and smoothly and the whole question and answer thing worked without pause. I was helped by a staff member from The Hague Public Library. of course this time also I stepped in with the same old question, for the book that I have three times already on my book shelves...

And now I got this book as the first result! To my question if I was able to look at this book somewhere in 's-Hertogenbosch (where I live), or that I would have to go all the way to Waalwijk for it, I was helped excellently. I nearly wouldn't have left the door. (And when the library catalog of the BHIC was connected to Al@din, for sure I wouldn't have left the door for it!)

To cut a long story short: although this was an unimportant question the reference work through chat worked very well. And quick, because all of this didn't even take me more than eight minutes. (And I had much diversion from a colleague too!)

I wanted to explain to the employee of the library of The Hague that this was a test, and thank him for the service... but Al@din had already left. I guess it was a busy time... :-)

2 opmerkingen:

 1. Hi Christian, da's een mooie promo voor de al@din chatservice. En top dat je goed bent geholpen!
  Ik hoop dat de archieven geen zeven jaar hoeven te wachten, maar dat er nog dit jaar iets staat. En het kan! De tijd is er rijp voor, je hoeft alleen maar de juiste mensen de kar te laten trekken. Zet 'm op!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hoi Rob! Dank voor je support! :-)

  In het archiefwezen komt meer en meer aandacht voor dingen als web 2.0, chatten en e-communities. Alles nog in de kinderschoenen overigens... maar we groeien wel hoor!

  Groeten en to ziens!

  BeantwoordenVerwijderen

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.