14 november 2007

Onder de mensen in Kortrijk / Amongst the people of Kortrijk


For English translation, please see the blue text below

Het BHIC heeft een schitterende verzameling oude kaarten. Ooit zijn die allemaal gefotografeerd en kopietjes van die foto's dienen nu nog als toegang voor studiezaalbezoekers. Die kopietjes zijn later weer ingescand en dienden zelfs als toegang voor websitebezoekers.

Een treurige kwaliteit, maar beter iets dan niets. En dit was.. iets.

Met de komst van de nieuwe website is deze toegang echter gesneuveld. De kwaliteit was echt onder de maat en als professionele instelling moet je dat niet willen. Binnenkort - maar niemand weet wat dat betekent - komen er goede scans beschikbaar, van een deel van de collectie.

Kortrijk in Flickr
Heel anders doen onze zuiderburen van de Bibliotheek Kortrijk het. Zij hebben een eigen hoekje in Flickr aangemaakt, waarin ze onder andere een set Erfgoed hebben. Daarin zit allerlei tof materiaal, zoals de cartografische collectie, maar ook affiches en manuscripten.

Op de website van de Studiekring Historische Cartografie staat een berichtje waarin wat uitleg wordt verschaft, zoals de voordelen van dit project via Flickr.

Het BHIC in YouTube??
Toen ik hierover ook wat dingetjes zei in de community Archief 2.0, kwam net een collega langsgelopen, die ik de link hierboven had toegemaild. Al babbelende bedacht ik me opeens dat niet alleen Flickr voor het BHIC zijn nut zou kunnen hebben, maar zat ik ineens aan onze ontoegankelijke, historische filmpjes te denken.. en aan YouTube!

Wij hebben dvd's vol met mooie oude beelden, maar het aanbieden daarvan op de website is allemaal moeilijk, moeilijk.. moeilijk! Via YouTube moet dat toch veel handiger kunnen, denk ik, en dan bereiken we meteen meer en meer divers publiek. En dat is onze missie.

Nou, lijkt me weer prima passen binnen het vervolg van m'n Zuidland-project! :-)

Héééél veel leuke dingen voor de mensen!
Ik zag trouwens dat Kortrijk nog veel meer leuke dingen doet met Flickr. Zo hebben ze een speciale groep waarin mensen plaatjes kunnen dumpen, die dan weer als foto van de week kunnen worden uitgekozen voor Kortrijk Blogt. Zo krijg je meteen een mooie verzameling foto's van je stad!

Het doet me allemaal weer denken aan dat Picture Australia, maar dan gewoon veel dichterbij!

En de plaatjes van Kortrijk en misschien ook het BHIC kunnen er in Flickr best nog bij. Op die twee miljard andere plaatjes zal niemand daar last van hebben, toch? ;-)

ENGLISH TRANSLATION

The BHIC has a wonderful collection of old maps. At one time those were all photographed and copies of these photos now still serve as an access point for visitors of our reading room. Those copies have been scanned some time later and these even served as access point for visitors of our website.

A sad quality, but yet something is still better than nothing. And this was.. something.

When the new website was launched, this access tool had been removed. The quality was below any level and as a professional organization, you don't want that, of course. Soon -- but no one knows when that will be -- good scans will come available, from a part of the collection.

Kortrijk in Flickr
Quite different is what our southern neighbours of the Kortrijk Library are doing. They've made their own little corner in Flickr, in which they've made a set Cultural heritage. In that set you'll find lots of cool stuff, like the cartographic collection, but also posters and manuscripts.

At the website of the Studycircle Historical Cartography is a message in which some explanation is given, like the advantages from this project in Flickr.

The BHIC in YouTube??
When I said some things about this in the community Archive 2.0, a colleague walked by my office. While chatting with her, I thought by myself that not only Flickr would be of some use for the BHIC, but suddenly I was thinking about our in-accessible, historical movies.. and YouTube!

We've got DVDs full of beautiful old movies, but publishing them on our website seems hard, hard.. hard! Through YouTube that has to be a piece of cake really, I think, and then at the same time we'll be working on reaching out to more and more diverse public. And that's our mission.

Well, to me this looks like it fits just perfectly in the continuation of my South Land project! :-)

Máááány nice things for the crowds!
And I happened to notice that in Kortrijk they're doing lots of other nice stuff with Flickr too. For example, they have this special group in which people can dump pictures, which could become chosen as a picture of the week for Kortrijk Blogs. Like that, you'll immediately get a nice collection of pictures from your city!

This all once again reminds me of Picture Australia, but yet much more close to home!

And the pictures from Kortrijk and possibly from the BHIC will fit just fine in Flickr. No one will ever have any trouble because of them, considering there are already two billion other pictures in there eh? ;-)

4 opmerkingen:

 1. Hele mooie luchtfoto van Kortrijk trouwens en nogmaals valt me op hoe herkenbaar de stad nog is. Voor de geïnteresseerden: mijn eerste alma mater, de KULAK, kun je net zien liggen helemaal in het hoekje rechtsonder. Verder kun je nog herkennen: verkeersknooppunt Het Ei (midden onderaan), Bouwcentrum Pottelberg (links onderaan). De Leie de stad van links naar rechts doorkruist en net na het eilandje al voor Gent verbonden wordt met de Schelde via het kanaal Kortrijk-Bossuyt. Het eilandje staat bekend als het Buda Kunsteneiland. Onder het eiland kun je centraal op de foto het station herkennen en de mensen met goede ogen kunnen daartussen de Grote Markt met het Belfort en het Schouwburgplein herkennen.
  Enfin, mijn excuses voor de uitweiden ;). Ik liet me even gaan.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Zeg Tom, was jij niet een van die personen, die mij in Gent een half uur lang hebben onderhouden over het feit dat ik altijd te lange verhalen schreef op m'n blog, waardoor die personen wel eens afhaakten? Of vergis ik me nu? Hmm.. ;-)

  De luchtfoto komt natuurlijk gewoon uit Google Maps hè!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Kuch kuch... ik heb last van een zware hoest ;).

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ja hoor, Tom.. ;-)

  Geen idee waarom ik daar niet eerder mee ben gekomen, trouwens, maar hier de blog van de Kortrijkse bieb: http://bibliotheekkortrijk.blogspot.com

  BeantwoordenVerwijderen

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.