12 december 2007

Bevestigend: gebruikerstest archiefwebsites / Confirming: Usability test archives websites


For English translation, please see the blue text below

Nee, een lage opleiding was niet de oorzaak, of het feit dat ze al zo oud was.. Nee, het was niet dat hij gebrekkige zoekvaardigheden had, of alle teksten niet eens las. Het was niet haar blonde haar en niet zijn ongeduldige karakter. Het was niets van dat alles, zelfs niet alles wat je verder nog kunt bedenken.

De enige redenen waarom de testpersonen soms zo dramatisch presteerden op onze websites, waren toch echt onze websites zelf.. ;-)

Het is daarom goed dat we er vandaag weer waren, om de usabilitytest van gisteren te vervolgen.

Één testpersoon kan het mis hebben, twee ook nog.. Bij drie wordt het al lastig om excuses te verzinnen, maar bij twaalf is het duidelijk: aan de websites van het BHIC, het RHCE en het RAT is veel goed, maar er mankeert toch ook echt nog heel erg veel aan hoor!

Vandaag was de bevestiging. Hieronder de quotes van de dag:

 • Op het moment dat via Google de openingstijden worden gevonden:
  Vraagsteller: "Ja, maar dit is níet de website van het archief."
  Testpersoon: "Nee, maar hier staan wél de openingstijden."


 • Op de vraag of de testpersoon de indeling van de website logisch vindt:
  Testpersoon: "Achteraf is het best wel logisch, ja.."


 • Testpersoon: "Ik denk niet dat ik hier vrijwillig naar op zoek zou gaan."


 • Webmaster, in de volgkamer: "Maar ja, wat heeft de bezoeker daarmee te maken, met wat ik wil? Niet zo veel eigenlijk.."


 • Vraagsteller: Als u zo'n venstertje tegenkomt, wat doet u dan meestal?
  Testpersoon: "Klikken en wegwezen!"


 • Vraagsteller: "Wat zoekt u nou eigenlijk?"
  Testpersoon: "Tsja.."


 • Vraagsteller: "U bent zo enthousiast geraakt over deze foto, dat u hem wilt publiceren."
  Testpersoon: "Ja, maar dat mag niet altijd hè."


 • Op het moment dat de testpersoon al een tijdje in archiefzoekschermen verdwaald is:
  Vraagsteller: "Kom, we gaan wat leukers doen.."


 • Vraagsteller: "Stel je bent op zoek naar een boek. Zou je dat op deze site kunnen vinden?"
  Testpersoon: "Nee, dat denk ik niet."


 • Testpersoon: "Net stond er maar een klein tekstje.. en nou staat er ineens een hele bladzijde!"


 • Testpersoon: "Dit is wel leuk.. als we het vinden.."


 • Testpersoon: "Het icoontje op zich is wel duidelijk, als je het weet."


 • In de volgkamer, op het moment dat er wat tijd is tussen twee testen:
  Vraagsteller: "Zullen we gelijk evalueren? Of willen jullie eerst even ademhalen?"


 • Op het moment dat de testpersoon archieven tegenkomt:
  Testpersoon: "Nee, ik zie het al.. Dit zijn allemaal officiële dingen, geen boeken."


 • Testpersoon: "Dit is wel leuk, maar ik ben nou al wel een heel eind van m'n vraag af!"

Ik kom zeker nog op deze usabilitytest terug! Als je goed oplet, gebeurt er héééél erg veel, ook in de kamer met gluurders! ;-)

ENGLISH TRANSLATION

No, a low level of education was not the cause, nor was it the fact that she was so old already.. No, it wasn't because he had some very poor search skills, or didn't even read all the texts. It was not her blond hair, nor was it his impatient personality. It was none of the above, not even whatever you could think of next.

The only reasons as to why the test persons sometimes only managed so dramatically on our websites, really were our websites themselves.. ;-)

Therefore it has been good that we were there today again, to continue yesterday's usability test.

One test person could be wrong, even two could be.. With three it becomes more difficult to find excuses already, but with twelve it is obvious to anyone: the websites of the BHIC, the RHCE and the RAT have many good things, but also there is still a lot wrong with them also!

Today was the confirmation of that. Below are the quotes of the day:

 • At the moment that the opening hours were found using Google:
  Interviewer: "Yes, but this is nót the archives website."
  Test person: "No, but here áre the opening hours."


 • On the question whether the test person finds the layout of the website a logical one:
  Test person: "After the event, it is fairly logical, yes.."


 • Test person: "I don't think that I would look for this voluntarily."


 • Webmaster, in the other room: "But eh, what does the patron have to do with what I want myself? Not that much, actually.."


 • Interviewer: "If you encounter such a little window, what do you normally do?"
  Test person: "Click and get out!"


 • Interviewer: "What are you looking for anyway?"
  Test person: "Well.."


 • Interviewer: "You have become so enthusiastic about this photo, that you would like to publish it."
  Test person: "Yes, but that isn't always allowed eh."


 • At the moment that the test person has been lost in archives search windows for quite some time:
  Interviewer: "Come on, let's go and do something more fun.."


 • Interviewer: "Imagine that you're in search for a book. Would you be able to find that on this website?"
  Test person: "No, I don't think so."


 • Test person: "Just a second ago there was this little text here.. and all of a sudden there's this whole page!"


 • Test person: "This is some fun.. if we manage to find it.."


 • Test person: "The icon itself is quite obvious, once you know it."


 • In the other room, at the moment that there's some time in between two tests:
  Interviewer: "Shall we start evaluating right away? Or do you all want to start breathing again first?"


 • At the moment that the test person encounters archives:
  Test person: "No, I see what this is already.. These are all official things, no books."


 • Test person: "This is some fun, but I'm already quite far away from the original question now!"

For sure I'll come back to you about this usability test! If you keep your eyes open, mááány things are happening there, also in the other room with the watchers! ;-)

6 opmerkingen:

 1. Prachtige post Christian,

  Dat moeten wij ook meer gaan doen.

  Grappige reacties.

  Maar zo werkt het dus wèl!

  Edwin

  BeantwoordenVerwijderen
 2. @Edwin: Bedankt! Ik hoop dat meer instellingen dit soort tests gaan laten uitvoeren.. en openstaan voor de resultaten!

  De test twee jaar terug heeft voor het BHIC duidelijk het effect gehad dat we onze website daadwerkelijk hebben verbeterd. Maar er is nog veel te doen!

  In het algemeen, gaan klanten daarvan profiteren.. en dan zijn we weer waar we zijn moeten: bij de klant.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. een webmaster... hmmm... Dat geeft het wel erg weg :-)

  Leuke quote's. Wat ik me vandaag heb afgevraagd: die enorme bezoekerscijfers op onze websites... wat betekenen die nu?
  Er is nog genoeg om goed over na te denken...

  BeantwoordenVerwijderen
 4. @Duul: Tsja.. Er zaten maarliefst drie webmasters in die kamer, maar als jij jezelf zo nodig bekend wil maken, dan moet je dat zelf weten.. haha! :-)

  Die bezoekerscijfers betekenen zoveel als alle kanttekeningen daarbij zeggen. Edwin heeft daar op zijn blog een aantal keren goede dingen over gezegd. Ook in zijn rapport voor de ZB trouwens.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. www.allegroningers.nl al gezien??

  Begint met een zoekbox... keuze voor uitgebreid zoeken...

  In de toekomst plaatjes toevoegen. Afijn, heeft wel potentie!
  Enne: gratis akten inzien! Dat wordt een blijvertje denk ik... ;-)

  BeantwoordenVerwijderen
 6. @Duul: Klinkt als: "Zoiets wil ik ook voor alle Brabanders!" :-)

  Ik krijg trouwens geen enkel resultaat te zien hoor! Zelfs niet met namen als Jan en Piet en zo.

  Maar het idee is al goed! En in de toekomst kunnen mensen ook zelf gegevens toevoegen. Deze tip gaat mee naar het werk, in ieder geval. Bedankt!

  BeantwoordenVerwijderen

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.