5 juni 2007

Erg stil op straat... / Very quiet on the street...

For English translation, please see the blue text below

Nou, had ik toch heel enthousiast gedacht wat verder de spraakfunctionaliteit uit te testen (waarover hier en hier de vorige berichten)... Krijg ik dat al twee dagen niet aan de praat! Grrr...

Geen idee waarom niet. Het enige verschil met de vorige keer is een software update van de testomgeving en oh oh... Updates van Second Life geven nogal eens problemen! (Met die update zou het trouwens nu ook mogelijk moeten zijn om spraak te gebruiken in de priv├ękanalen! Jammer van de test...)

Een andere reden kon lag zijn. Dat is de grootste ergernis in dit tweede leven. Het is een soort vertraging: alles gaat langzaam. Je ziet niks gebeuren, bijvoorbeeld terwijl je aan het lopen gaat, maar in werkelijkheid is je poppetje alweer meters verder. Vaak tegen andere poppetjes aan het opbotsen.

Nou ja, ik had toch niet veel tijd om iets te typen vandaag.

Nog een nieuwtje, waarover ik het ook nog wel zal hebben een volgende keer: ik heb eindelijk een antwoord gekregen naar aanleiding van mijn klacht over het gebeuren rond privacy (waarover hier en hier de eerdere berichten). Nou ja... Niet echt een antwoord... :-(

Nee, de jongens en meisjes van Linden Lab maken weer een prima beurt de laatste dagen!

Tsjee... Zelfs geen zin meer om een leuk plaatje te zoeken...

Aanvulling
Trouwens, een vriendin van me zag een berichtje over hoe voice te gebruiken als IM, maar bij de instructies van de nieuwe versie van de beta grid was expliciet vermeld dat voice in IM nog niet mogelijk was! Raar hoor...

ENGLISH TRANSLATION

So, I was being very enthusiastic about further testing the voice functionality (find the previous posts on that here and here)... Seems that it did not even work for the last two days already! Grrr...

I have no clue as to why not. The only difference with the previous time has been a software update for the test environment and oh oh... Updates for Second Life give lots of problems! (And with this update it should even be possible now to use voice in the private channels too! Too bad for the testing...)

Another reason could have been lag. That will be the biggest annoyance in the whole of this second life. It is some sort of a delay: everything seems to go in slow motion. You do not see anything happen, for example while starting to walk, but in reality your little avatar is already half way there. Many times bumping into other avatars.

Ah well, not much time to type anything today anyway.

Yet another news fact, about which I will tell you some other time: I finally received an answer on my complaint about the privacy thing (find the previous posts on that here and here). Well anyway... In fact not really an answer... :-(

Seems the guys and girls at Linden Lab are doing a good job during the last couple of days!

Sheesh... Not even in the mood for searching for a nice picture...

Supplement
By the way, a friend of mine saw a notice in-world detailing how to do IM voice and then on the release notes for this new version of the beta grid it specifically states that IM voice is not yet possible! Strange thing...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.