7 juli 2007

Heeii... / Heeii...


For English translation, please see the blue text below

Nou, zoals beloofd - eigenlijk geen idee waarom - heb ik Heeii een tweede kans gegeven. Lees hier over de eerste kans...

Na een tijdje kreeg ik deze periode toch een paar relevante verwijzingen naar andere websites. Misschien moet ik me wat meer verdiepen in dit soort dingen, maar ik geloof dat naar mate je meer surft over het web, Heeii je steeds beter kan helpen. En ik surf toch heel wat... :-(

De non-relevante suggesties van Heeii vind ik nog niet zo'n ramp. Ook niet de extra zijbalk in beeld, want die kun je verkleinen. De reden dat ik Heeii nu definitief heb uitgezet, is dat het mijn browser (Internet Explorer 7) zeker tot tweemaal per avond deed vastlopen. En aangezien ik altijd minstens vijf sites open heb staan of zo... was dat niet echt behulpzaam van Heeii.

Natuurlijk heb ik dit enkele keren getest, door gedurende wat dagen Heeii beschikbaar te hebben... en dan weer enkele dagen niet. We gaan niet over één nacht ijs met onze conclusies natuurlijk!

Exit Heeii dus...

Chat
Een laatste berichtje dan: zojuist kreeg ik van een oud-medestudente de vraag naar mijn ervaringen met chat. Via via had ze gehoord dat ik daar regelmatig mee bezig was. Ervaringen, voordelen en nadelen, toepassingen enzovoort.

Dat zette me zelf ook weer aan het denken, dus ik ga daar de volgende keer wat over wegtypen. Op dit moment is het daar veel te mooi weer voor... :-)

ENGLISH TRANSLATION

Well, as promised - don't know why exactly - I gave Heeii a second chance. Read more about the first chance here...

After a while during this period of time, I did get some relevant suggestions for other websites. Maybe I should just read more about things like this, but I think that Heeii is able to help you better, as long as you surf the web more often. And anyway, I do quite good at surfing a lot... :-(

The non-relevant suggestions of Heeii don't bother me that much though. And also I don't really mind that extra sidebar on my screen, because you can make it smaller yourself. No, the reason that I have shut down Heeii for real now, is because it crashed my browser (Internet Explorer 7) like twice each evening. And because I have an average of five sites open at any time... the crashing wasn't that helpful from Heeii.

Of course I have tested this a couple of times, by having Heeii active for some days... and then shut it down for some next days. I'm not concluding anything over one night, see!

So, exit Heeii...

Chat
One last message still: a moment ago from a study friend, I got the question to share my experiences on chatting. By word of mouth she heard that I did some things with that. Experiences, advantages and disadvantages, applications and so on.

Which made me think about it myself for some while, so I guess I will be typing away some words about that next time. At this moment, the weather is far too pretty for doing so... :-)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.