11 december 2007

Ontluisterend: gebruikerstest archiefwebsites / Tarnishing: usability test archives websites


For English translation, please see the blue text below

Vandaag en morgen op het programma: een usabilitytest door de Happy User Studio van onze website, die van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven en van het Regionaal Archief Tilburg. Ontluisterend.. en een boel excuses!

Mensen van de straat - noem ze de doelgroep van snackers of grasduiners of wat dan ook - kregen in een kamertje opdrachten bij onze websites te verwerken, terwijl ze door ons vanuit een andere kamer nauwlettend werden gevolgd.

In beide kamers werd het om diverse redenen steeds warmer!

Als BHIC deden we twee jaar geleden al eens eezelfde soort test, dus we zouden vandaag en morgen resultaat moeten zien van al onze inspanningen.. vanaf die zwarte dag twee jaar terug.

Zucht
Hier wat eerste indrukken, leermomenten, openbaringen, open deuren enzovoort:

 • Een website die uitstraalt over iets ouds te gaan, is bij voorbaat niet leuk. De interessante geschiedenis beperkt zich tot de tijd van ons, onze ouders en grootouders. Alles vóór die tijd is prehistorisch en dus te ver weg.

 • Google is heilig. De terugknop van de browser is dat ook. Alle testslachtoffers deden alle mogelijke moeite om onze dure zoek- en navigatiesystemen te omzeilen. Er is vast iets mis mee.. ;-)

 • Aangezien Google heilig is, is onvindbaarheid in Google.. umm.. niet goed! Ook links naar je site op sites die wél goed in Google scoren zijn belangrijk, zoals de website van een gemeente.

 • Een eenmaal succesvol gebleken zoekstrategie is voortaan ook heilig, zelfs als diezelfde strategie daarna helemaal niet meer zo succesvol is.

 • Als een zoekactie niks oplevert, dan ligt dat echt niet aan de strategie, maar bestaat het gezochte gewoon niet.

 • Als je een nieuwe zoekactie wilt starten, dan ga je eerst terug naar de homepage.. als je die kunt vinden tenminste.

 • Minder is beter. Hoe meer invulveldjes, hoe angstiger de blik. Als het niet op Google lijkt - een zoekveld met een zoekknop - dan kan het eigenlijk niet veel opleveren. Al die velden moet je vast allemaal invullen.. (dus dat gebeurt!)

 • Als in een keuzelijstje staat "Maak een keuze...", dan is dat een bevel, geen optie.

 • Al je dure beeldbanken zijn onvindbaar als je ze beeldbank noemt, in plaats van fotobank.. of iets anders met het woord foto erin.

 • Met de opties verbreden en versmallen in het scherm met het zoekresultaat van een zoekactie in de beeldbank.. verbreed en/of versmal je niet de zoekopdracht.. maar het scherm. Logisch toch? Eigenlijk..

 • Hulpteksten lees je als je hulp nodig hebt - als je ze sowieso al leest - maar als je hulp nodig hebt, kun je nooit de hulpteksten vinden.

 • Grappig: de Eindhovense e-cards werden het snelste gevonden van alles wat gevonden moest worden.. maar alle testpersonen gaven aan nooit e-cards te versturen.

Oké, zo is het wel genoeg.. maar de waslijst is langer, natuurlijk.

Tsja..
Nou, hebben jullie nog iets nieuws gehoord? Ikke eigenlijk niet zo heel erg. Dus.. Wat moeten we daar met z'n allen van denken? Waar zijn we mee bezig, met die websites van ons?? Grr..

Ach ja, het is niet allemaal kommer en kwel hoor. Onze eigen homepage kwam unaniem als beste uit de bus en ook de rest van de site werkte al veel beter dan twee jaar terug.

Met beter bedoel ik: zoeken levert nu altijd wat op. Niet altijd het beste antwoord, langs niet altijd de beste strategie gevonden, maar in ieder geval een antwoord. En da's genoeg voor de doelgroep. En dus voor ons.

Arme schapen
Zucht, steun en kreun.. "Moet ik dat echt via déze website opzoeken?"

Zonder een kleine vergoeding zouden we, denk ik, niet eens testpersonen hebben gevonden.. maar sommigen hadden dat geld halverwege de test liever alsnog laten schieten, vrees ik.. ;-)

De enige die de site van het BHIC perfect doorhad, was een jongedame, die half op internet leefde. Maar ze hoort niet tot onze doelgroep en er was voor haar dus ook niks leuks te vinden op onze site. Met andere woorden: we hebben de perfecte site gemaakt, maar voor de verkeerde mensen.

Morgen komen nog twee testpersonen de site van het BHIC doorworstelen. Daarna komen er vier voor de Tilburgse site. (Vandaag waren er vier voor de Eindhovense site en al twee voor die van het BHIC.)

Heerlijk dagje!! :-)

ENGLISH TRANSLATION

Today's and tomorrow's program: a usability test by the Happy User Studio of our website, the one of the Regional Historical Center Eindhoven and of the Regional Archives Tilburg. Tarnishing.. and a lot of excuses!

People off the street - call them our target group with snackers or browsers or whatever - in a little room got some tasks to accomplish with our websites, while in another room they were carefully followed by us.

In both rooms temperature was rising for various reasons!

The BHIC did a similar test just two years ago, so today and tomorrow we should have seen some result from all our effort.. from that black day on, two years ago.

Sigh
Here are some first impressions, learning moments, revelations, open doors and so on:

 • A website that professes to be about something oldish, in advance just can't be enjoyable. The interesting parts of history are limited by the era of ourselves, our parents and our grandparents. Everything before that time is prehistorical and therefore too far away.

 • Google is sacred. The browser's back button is too. All test victims made every effort possible to avoid using our expensive search and navigation systems. There must be something wrong with them.. ;-).

 • Because Google is sacred, not being able to find it with the help of Google is.. umm.. not good! Also links on sites that cán be found with Google are important, such as the websites from a municipality..

 • A search strategy that proved successful once, is sacred for the future too, even when that same strategy isn't that successful after the first time..

 • If a search action shows no result, then this has nothing to do with a wrong search strategy. This means that the thing searched for just isn't there at all..

 • When you're willing to start a new search action, you'll go back to the homepage first.. if you're able to find it, that is..

 • Fewer is better. The more text boxes to fill in, the more fear on patron's faces. If something doesn't look like Google -- a search field with a search button -- then it can't be that successful, of course. All those fields probably will need to be filled in.. (so that will be done!).

 • When a list with options states "Pick your choice...", then this is a command, not a free choice..

 • All of your expensive image databases simply just can't be found as long as they are called image database, instead of photo database.. or something else with the word photo in it..

 • The options widen and narrow in the window with search results of a database.. will not widen or narrow the search string.. but the screen size. Kind of logical eh? Anyway...

 • You'll read a text for help when you need help -- if you read them at all -- but when you need help, you can never find a help text..

 • Funny thing: the e-cards from Eindhoven were found the quickest amongst all things that had to be found.. but all test persons stated never to send an e-card..

Ok, that's enough for now.. but the list is longer, of course.

Oh well..
So, have you heard something new? I for one not that much, actually. So.. What do we have to think about that huh? What are we doing anyway, with all of these websites of ours?? Grr..

Oh well, it isn't all bad though. Our own homepage was unanimously chosen to be the best one from all three of them, and also the rest of the site worked better than two years ago.

With better I mean: any search will always have a result. Not always will this be the best answer available, but at least it's an answer. And that's enough for our target groups. And so it is for us.

Poor people
Sigh, moan and groan.. "Do I really have to search for that using thís website?"

Without some sort of payment, I guess we would not even have been able to find test persons at all.. but I fear some of them were willing to hand back the money and leave the room anyway, with only half of the test done.. ;-)

The only one who got the idea behind the BHIC's website perfectly, was a young lady, who lived about half of her life on the internet. But she did not belong to any of our target groups and so there was nothing of her interest to be found on our website. In other words: we've created the perfect site, but for the wrong audience.

Tomorrow again two test persons will struggle through the BHIC's website. After that, four will come for the website of Tilburg. (Today there were four for Eindhoven and already two for the BHIC.)

A wonderful day!! :-)

6 opmerkingen:

 1. Lekkere post, Digitale Archivaris...

  Ik hoop toch dat we morgen nog zo'n schaamteloze dag beleven!

  Trouwens, dat weet ik wel zeker...:-)

  BeantwoordenVerwijderen
 2. @Luud: Fijn dat er toch een paar zekerheden overblijven in het leven.. ;-) Ik kijk er al naar uit!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Bedankt voor deze posting! Eerlijk, open en leerzaam!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. @Bob: Graag gedaan! Eerlijk, open en leerzaam waren ook de testslachtoffers van vandaag weer. Ik zal eens gaan werken aan een vervolg van deze post! :-)

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Hé Christiaan,

  Las je blog via een post op Usarchy.com. Lachen zeg. Ben eigenlijk ook wel benieuwd naar de volledige resultaten.

  Leuk om zo weer een keer contact te hebben trouwens, is lang geleden!

  Groeten Pieter Voogt

  BeantwoordenVerwijderen
 6. @Pieter: Ja, die site Usarchy.com heeft al heel wat extra bezoek opgeleverd! :-)

  Het volledige rapport is er nog niet. Hopelijk kan het online worden gezet. Daar kunnen we (in mijn ogen) alleen maar beter van worden.

  En inderdaad lang geleden! Eigenlijk zouden we iets af moeten spreken, maar ik weet hoe dat soort dingen gaat..

  Digitaal is contact krijgen een stuk eenvoudiger, zoals je ziet!

  En natuurlijk bedankt voor je reactie. Ik zal je bedrijfswebsite ook eens goed bekijken. Ziet er interessant uit.

  BeantwoordenVerwijderen

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.