26 september 2007

Je eigen tuintje in Second Life / Your own little garden in Second Life


For English translation, please see the blue text below

Een vorige keer ging het over zinvolle toepassingen in Second Life. Wat dacht je bijvoorbeeld van tuinieren? Héél zinvol! :-P

Ik bezocht de virtuele vestiging van Baaij Hoveniers in SL (SLurl). Hans Holder (naam van de hovenier in SL) is gespecialiseerd in het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen in RL.. en nu ook in SL.

Van Naomi Talon (naam in SL) kreeg ik een rondleiding door het virtuele bedrijf van Hans. Naomi heeft een tuincentrum in SL en werkt daarom met Hans samen aan zijn virtuele hoveniersbedrijf. Al vanaf vorig jaar november biedt Baaij Hoveniers aan klanten de optie om hun tuinontwerp in SL vantevoren te komen bekijken, een driedimensionale aanvulling op een tweedimensionale tekening. Klanten zijn hierover erg enthousiast, volgens Naomi. En ik geloof dat graag. Op de site van Hans vind je nog wat extra plaatjes.

De dienstverlening wordt binnenkort trouwens uitgebreid, want vanaf oktober is het op iedere donderdag vanaf 21.00 uur ook mogelijk om aan Hans vragen over tuinieren te stellen. Een soort tuinspreekuur dus. En natuurlijk hoeft dat niet alleen over tuinieren in RL te gaan.. ;-)

Meer en meer..
Al met al een hele goede 3D-toepassing voor het dagelijks nut! Ik geloof dat iets dergelijks steeds meer gewoon dan uitzonderlijk gaat worden. Denk aan huizen bijvoorbeeld! Het zou me niks verbazen als er ook al architecten op deze manier in SL actief zijn.

Heb ik al wel eens verteld dat mijn buurman in RL - in SL heb ik niet eens een huis - bij Philips Design werkt? Dat is de afdeling die ook in SL zit. Hij vertelde me dat ze er bij Philips bijvoorbeeld aan denken om ontwerpen in een virtuele wereld uit te testen. Bijvoorbeeld door te kijken welk type televisie qua vormgeving digitale poppetjes het liefste hebben. Toepassingen zat dus..

Ons virtuele Holland
Al deze bedrijven zijn overigens te bezoeken op OurVirtualHolland. Die eilandengroep in SL (SLurl) is een initiatief van de ING en partners om innovatieve ideeën te ondersteunen. Het hoveniersbedrijf is er vanaf maart dit jaar gevestigd, naast het al aanwezige Philips Design (SLurl).

ENGLISH TRANSLATION

A previous time, I talked about useful applications in Second Life. For example, what about gardening? Very useful! :-P

I paid a visit to the virtual branch of Baaij Hoveniers (Baaij Gardeners) in SL (SLurl). Hans Holder (name of the gardener in SL) specialized in designing, constructing and maintaining gardens in RL.. and now also in SL.

Naomi Talon (name in SL) gave me a tour through Hans's virtual company. Naomi owns a gardening center in SL and therefore works together with Hans at his virtual gardening company. From last November on, Baaij Hoveniers offers their customers the possibility to view their garden design in SL up front. A three dimensional add-on to a two dimensional drawing. Customers are very enthusiastic about this, according to Naomi. And I'm happy to believe that they are. On Hans's website you'll find some extra pictures.

By the way, pretty soon the customer services will be expanded, because from October on, each Thursday evening from about 9pm (CET = GMT+1) it will be possible to ask Hans questions about gardening. So, some sort of garden consulting hour. And of course not all questions have to be about gardening in RL.. ;-)

More and more..
All summed up, a very good 3D application for daily use! I believe something like this will be more and more normal than exceptional. Think about houses, for example! I would not be surprised at all, when architects already are doing something like this in SL.

Did I mention once before that my neighbour in RL - in SL I do not even have a home - works at Philips Design? That's the department that also is involved in SL. He told me that at Philips, people are thinking about testing designs in virtual worlds, for example by looking at what type of television design digital characters like best. So, applications enough..

Our virtual Holland
By the way, all of these companies can be visited at OurVirtualHolland. This group of islands in SL (SLurl) is initiated by ING and partners to support innovative ideas. The gardening company has been there from March, next to Philips Design (SLurl), which already had its presence there.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.