7 april 2008

In het midden / In the middle


For English translation, please see the blue text below

Gisteren de uitzending Wiki's Waarheid van VPRO's Tegenlicht gezien. We wisten het eigenlijk vantevoren al wel: de waarheid ligt ergens in het midden.

En dan heb ik het niet over de inhoudelijke waarheid van Wikipedia - of die van de Encyclopaedia Brittanica - maar over wie van al die internetgoeroe's nu eigenlijk gelijk heeft. Vooral over de vraag wat de plek is van de professional en/of de deskundige in het bepalen van wat zogezegd al dan niet waar is.

Op Frankwatching (maar overgenomen van Fackeldeyfinds) staan de volgende regels tekst:

Web 1.0 was het web waarbij 'Publishers were preaching the truth'. Web 2.0 is het web waarin de bloggers 'were taking over' en web 3.0 wordt het web waarin 'Publishers are joining in in the conversations with both bloggers and consumers'.


Het artikel (en de presentatie waarvan het artikel een verslag is) gaat met name over bedrijven en internet en zo. Maar het gezegde is vertaald ook voor de hoek van het cultureel erfgoed van toepassing.

Buiten onze perken
Wij raken ook als archivarissen (en andere informatiedienstverleners) ons monopolie kwijt, dat we altijd hadden, als we het al niet kwijt zijn. Onze klanten, die bijvoorbeeld voorheen altijd naar ons kwamen - ze konden ook weinig anders - voor antwoord op hun vragen, groeperen zich tegenwoordig met diezelfde vragen namelijk steeds meer in online communities.

Genealogen zijn daarvan nog steeds het sterkste voorbeeld, vind ik. Zo verzamelen zij zich in grote discussiegroepen, die eigenlijk veel weg hebben van wat wij informatiebalie en inlichtingenwerk en koffietafel en zo noemen.

Ik ben er echt van overtuigd dat wij als professionals diezelfde wereld van communities moeten binnenstappen. En als dat web 3.0 heet, dan vind ik dat prima.

Er is namelijk allereerst behoefte aan. Dat bewijzen de reacties die ik krijg van mensen als ik me daadwerkelijk in die communities begeef. En er is daarnaast noodzaak toe. Dat bewijzen dan weer de missers die ik in diezelfde communities tegenkom.

Eigenlijk net zoals in de ouderwetse studiezaal: als je een klant bijvoorbeeld met vertwijfelde ogen naar een document ziet staren, of een klant lijkt met een vraag in z'n maag te zitten.. dan stap je erop af en vraag je of je kunt helpen. Online zouden we niets minder moeten doen.

Onze zichtbare deskundigheid of gekende autoriteit moeten we in die communities natuurlijk op een andere manier vormgeven, die aansluit bij de nieuwe verhoudingen die gelden. Meerwaarde creƫren dus voor de community. Samenwerken. Aanpassen en veranderen. Ons een nieuwe rol aanmeten.

Maar goed, jullie weten dat allemaal al, dus ik kan wel ophouden..

Verder (terug)lezen
Meer informatie over het ons begeven in online communities vind je in deze en deze opeenvolgende, oudere, maar nog steeds actuele posts. En ook had ik er later nog wat voorbeelden bij.

Bij Marina las ik deze morgen nog een helder verslag van de inhoudelijke discussie van gisteren, met links naar relevante websites.

Wat is het midden toch een fijne plek om te zijn! ;-)

Plaatje

ENGLISH TRANSLATION

(Note: all links connect to Dutch websites, so you might want to use Google Translate for those, when you're interested.)

Yesterday I saw the program Wiki's Waarheid (Wiki's Truth) on VPRO's Tegenlicht (Dutch television program). Actually we already knew this before: the truth is somewhere in the middle.

And by that I'm not talking about the truth of Wikipedia as regards its content -- or the Encyclopaedia Brittanica's one -- but most of all I'm talking about the truth behind which of all those internet guru's is right or wrong. Especially as regards the question as to what role there is for the professional and/or the expert in determining in what is the so called truth or what isn't.

On Frankwatching (but copied from Fackeldeyfinds) are the following lines of text (of course I translated them):

Web 1.0 was the web in which 'Publishers were preaching the truth'. Web 2.0 is the web in which bloggers 'were taking over' and web 3.0 will be the web in which 'Publishers are joining in in the conversations with both bloggers and consumers'.


The article (and the presentation of which the article is a report) most of all addresses companies and internet and so on. But the things said can easily be translated and applied to the corner of cultural heritage.

Outside our boundaries
Also as archivists (and other information professionals) we're losing our monopoly, that we always had, if we still have it anyway. Our customers, who for example previously always came to us -- little else they could do though -- for answers to their questions, group more and more in online communities.

Genealogists are still the strongest example of those, in my opinion. Like they join in large discussion groups, that have a lot in common with things that we title information desk, reference work and coffee corner.

I'm highly convinced of the fact that we professionals need to enter that same world of communities. And if that is called web 3.0, then that's fine with me.

First of all there is a need for it. I found proof for that in the comments I got from people when I actually entered such communities. And besides that there is a necessity for it. I found proof for that in the incorrect information that I find in the same communities.

Actually it's the same as in the old fashioned reading room: when you see a customer watching at a document with a despairing look in the eyes, or a customer seems really filled up with a question.. then you'll step forward and you'll ask whether you can be of assistance. Online we shouldn't be doing any less.

Our shown expertise or our known authority will have to be reshaped in such communities, so that they match the changing relations that are applied within the community. So creating a surplus value for the community. Working together. Adapt and adjust. Define a new role for ourselves.

But well, you already know all of this, so I might better stop..

Further (re)reading
More information about entering online communities can be found in this and this entry, which are a tad old, but still applicable. And also I had some examples with those.

On Marina's blog I read a clear report about yesterday's discussion on television, with links to relevant websites.

What a wonderful place the middle is for being there! ;-)

Image

3 opmerkingen:

 1. En dat is het! :-)

  En het is gelijk ook een prachtige plek voor archieven en bibliotheken: in het centrum (dat is per slot van rekening het midden) van de aandacht, genuanceerd, helder beeld van voors en tegens, baken in tijden van informatie overvloed!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ha christian,
  wat vind je van dit zojuist door een 23dingen cursist gelanceerde blog? Transisalania is de naam

  BeantwoordenVerwijderen
 3. @Marina: Leuke blog! Ik heb er gelijk ook even een berichtje achtergelaten.

  Het zou al mooi zijn als instellingen zich via blogs veel actueler uitlieten over al hetgeen er gaande is op bijvoorbeeld cultuurhistorisch gebied, maar blogs die dit soort berichten verzamelen of bijvoorbeeld een blog waarop sowieso in die zin wordt samengewerkt door instellingen, verwelkom ik nog veel meer, natuurlijk.

  Blogs die aan signalering doen zijn geen overbodige luxe! :-)

  BeantwoordenVerwijderen

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.