18 april 2007

33 / 33


For English translation, please see the blue text below

Verschrikkelijk. Zoveel jonge levens weggenomen... voor niks!

Normaal slechts nieuws voor mij. Journaal, krant, Teletekst... Slechts nieuws...

Dit keer niet. Ik heb in Second Life gesproken met anderen hierover. Betrokkenen. Moeders bijvoorbeeld, wier kinderen aan de Virginia Tech-universiteit studeerden. Zij waren oké, maar onder de 33 doden waren klasgenoten.

Het wachten op een telefoontje na het horen van een radiobericht...

Ik kan me er geen voorstelling van maken, eigenlijk. Ik kan me van die hele situatie nauwelijks een voorstelling maken, eigenlijk.

En eigenlijk... wil ik dat ook niet. Maar het moet.

ENGLISH TRANSLATION

Horrible. So many young lives taken away... for really nothing at all!

Usually just some news for me... Journal, news paper, Teletext... Just the news...

Not this time though. Through Second Life I have spoken with others about this. People that were involved. For example mothers, who's children studied at Virginia Tech University. Their familes were all right, but amongst the 33 victims were class mates.

The waiting for a phone call after hearing the news on the radio...

I can just hardly imagine how this must be for someone. I guess I can just hardly imagine myself this whole thing.

And in fact... I really do not want to anyway. But I must.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.