28 juli 2007

WiLSWorld Conference.. in Second Life / WiLSWorld Conference.. in Second Life


For English translation, please see the blue text below

Op 25 en 26 juli werd in Madison, Wisconsin (VS) de tweedaagse WiLSWorld Conference gehouden over vooral de technologische aspecten van het bibliotheekwerk. De keynote-spreker op de tweede dag was Tom Peters, in Second Life (SL) beter bekend als Maxito Ricardo. Onder de titel Brave New Online Worlds: Social Networks, Online Communities, and Multi-User Virtual Environments hield Tom een verhaal wat wel zo goed aansloot bij mijn eigen presentatie voor Nederlandse archivarissen.. dat het zonde zou zijn als ik daarbij niet bij zou kunnen zijn!

Maar ja, het is toch een eindje weg hè? Nou mag ik mezelf gelukkig prijzen met iemand als Debbi Duncan (Honoria Paine in SL), bibliothecaris aan de Polk Library, University of Wisconsin Oshkosh, die de conferentie bijwoonde, met laptop en daarop SL! Tijdens de presentatie van Tom maakte Debbi als een gek aantekeningen.. als Instant Message (IM) met mijn persoontje in SL. Zo kon ik dus de presentatie redelijk volgen. Erg leuk!

Ik heb het Debbi trouwens niet gemakkelijk gemaakt, want tussen haar aantekeningen door heb ik in al m'n enthousiasme een hoop eigen ideeën zitten typen. Maar goed, ik kon zelfs via haar vragen stellen, die ze met laptop in de hand aan Tom voorlegde. Met Tom heb ik dan ook nog heel snel in een pauze wat gedachten uitgewisseld via hetzelfde IM-venster in SL, op Debbi's laptop! :-)

Na die pauze was er nog een discussie. Dat was voor mij wat lastiger omdat het stil bleef in het IM-venster.. want Debbi heeft tijdens die discussie aardig haar mondje geroerd! Ik hoor het daarom nog wel.. In de tussentijd heb ikzelf me wat verder zitten te bekwamen in het bouwen van dozen in SL.. ha, ha! Ook leuk.. ;-)

Maar goed, ik had een topavond.. :-)

ENGLISH TRANSLATION

On July 25th and 26th was the two-day WiLSWorld Conference being held in Madison, Wisconsin (USA), mostly focussing on the technological aspects of libraries. The keynote-speaker on the second day was Tom Peters, in Second Life (SL) better known as Maxito Ricardo. His presentation was titled Brave New Online Worlds: Social Networks, Online Communities, and Multi-User Virtual Environments, and he had a story to tell that was so close to the one I did had earlier for Dutch archivists.. that it would be a shame if I couldn't have been there!

But, it's still quite a distance eh? Well, I may count myself lucky to have met someone as Debbi Duncan (Honoria Paine in SL), librarian at the Polk Library, University of Wisconsin Oshkosh, who attended the conference, with laptop and SL on it! During Tom's presentation Debbi took notes like crazy.. using an Instant Message (IM) with my avatar in SL. That way, I was fairly able to follow this presentation. Much fun!

I haven't made it easy for Debbi, by the way, because in between her taking notes, in my enthusiasm I typed away my own idea's. But anyway, through her, I could even ask questions, which she presented to Tom with the laptop in her hands. During his break I even exchanged some thoughts with Tom through the same IM-window in SL, on Debbi's laptop! :-)

After the break there was a discussion being held. For me this discussion was quite hard to follow, because the IM-window kept being silent.. since Debbi was attending to this discussion in a great way herself! I'll hear about it all later.. In the meanwhile I have tried to improve my skills as far as building of boxes is concerned in SL.. ha, ha! Also some fun.. ;-)

Anyway, I had a great evening.. :-)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.