18 augustus 2007

Het mis/gebruiken van Wikipedia / The mis/use of Wikipedia


For English translation, please see the blue text below

Ik mag mezelf gelukkig prijzen in een organisatie te werken waar de collega's dapper met mij meedenken. Zo kreeg ik een link naar het artikel Using Wikipedia to Extend Digital Collections toegestuurd. Interessant!

Gebruiken
De bibliotheek van de Universiteit van Washington ondervond dat slechts 2% van alle studenten hun zoektocht naar informatie startten op de website van de universiteitsbibliotheek. En, zoals ze zelf zeggen: It is, therefore, incumbent upon Librarians to look for new ways to reach out to our users where they begin their information search.

Vervang het woord bibliothecarissen door archivarissen en zo, en je snapt waarom dit artikel een plekje verdient op mijn blog (alsof dat zo'n eer is.. maar goed).

De Washingtonse bibliotheek begon in ieder geval met het leggen van links naar hun digitale collecties vanuit Wikipedia. In enkele gevallen schreven ze zelfs een eigen artikel, als naar bepaalde collecties niet gelinkt kon worden. Ze legden zelfs zoveel links, dat ze bijna als spammer werden aangemerkt, omdat ze ook geen account gebruikten in het begin, maar alles anoniem deden!

Maar dit project wierp z'n vruchten af! Het verkeer naar de website nam zienderogen toe, vooral vanaf Wikipedia. Dit is dus een goed voorbeeld van gaan waar je klanten zijn.

Een ander aardig voorbeeld daarvan las ik in een mailtje aan de Google Group voor reference librarians in Second Life. Daarin werden bibliothecarissen en anderen opgeroepen om een soort van te infiltreren in sites als Yahoo Answers. En dan het liefst allemaal op één dag! Dat moet dan een explosie opleveren van antwoorden van informatieprofessionals. Er is zelfs een wiki voor gemaakt.

Nou, dus als je wat tijd over hebt.. dan weet je waar je je nog voor kunt inzetten. ;-)

In ieder geval sluit dit allemaal weer mooi aan bij mijn eigen ideetjes om als BHIC discussiegroepen als Genealogie Benelux te volgen en eventueel ons daarin te mengen. Op kleine schaal doen we dat al, maar het liefst zou ik daar een vast onderdeel van ons takenpakket van maken. ga na waar je klanten hun vragen stellen.. en laat de tentakels van je dienstverlening tot zo ver reiken.

Misbruiken?
Oh ja.. bijna vergeten: over Wikipedia hoorde ik daarstraks, toen ik rond de klok van acht uur in de auto zat, op weg van een verjaardagsfeest naar huis, nog iets. Via een Wikipedia scanner kunnen IP-adressen van bedrijven worden gevonden, waarmee bekeken kan worden of die bedrijven dingen in Wikipedia aanpassen, om zelf wat beter voor de dag te komen. Er blijken duizenden bedrijven te zijn die dit doen!

Op Security.NL vond ik daar nog een berichtje over. (Sowieso wel een handige site, merk ik, want nu ben ik er ook achter waarom Skype gisteren vooral dienst weigerde!)

Grappig
Grappig was dat een collega van mij op het BHIC blijkbaar ook al eens als BHIC een artikeltje in Wikipedia aanpaste, maar misschien moeten wij bij specifieke artikelen eens wat links gaan leggen naar onze website. Eens zien of dat iets oplevert. In ieder geval is er al een artikel over het BHIC, maar dat hebben wij niet zelf geschreven. Ook grappig..

Eigenlijk moeten we Wikipedia gaan inzetten als extra toegang op onze site!

ENGLISH TRANSLATION

I may consider myself lucky to work in an organization in which my colleagues think along with me. So did I happen to be passed on a link to the article Using Wikipedia to Extend Digital Collections. Interesting!

Use
The library of the Washington University noticed that as less as only 2% of all students started their search for information on the website of the university library. And, like they say themselves: It is, therefore, incumbent upon Librarians to look for new ways to reach out to our users where they begin their information search.

Replace the word librarians by archivists and so on, and then you'll see why this article deserves a place on my blog (as if that's such an honour.. but anyway).

The Washington library at least started with putting links to their digital collections from within Wikipedia. In some cases they even wrote an article of their own, if to some collections no link was possible at first. They even put so many links in, that they were almost marked as a spammer, because they did not use an account at first, but just did everything anonymously.!

But this project proved very fruitful! Traffic to the website increased rapidly, especially referred by Wikipedia. So this is a good example of going where your customers are.

Another fine example of the same kind of thing did I read in an e-mail to the Google Group for reference librarians in Second Life. In which librarians and others were called to sort of infiltrate sites as Yahoo Answers. And the best would be if they all did it at the same day! That should then evolve into an explosion of answers from information professionals. They even made a wiki for it.

Well, so if you happen to have some time left.. then now you know what you could still do. ;-)

But anyway this all is relating perfectly to my own ideas for the BHIC to follow discussion groups like Genealogy Benelux and even mingle in them. On a small scale we're already doing just that, but I would like to make it a part of our actual job. Go find out where your customers ask their questions and let the tentacles of your services reach that far.

Misuse?
Oh yes.. almost forgot: just some time ago, when I was driving home around about eight ò clock in my car, from a birthday party, I heard something about Wikipedia. Through a Wikipedia scanner IP addresses of companies can be found, which can be used to determine if those companies change certain things in Wikipedia to look better. Thousands of companies seem to be doing this!

At Security.NL I found another message about this. (A helpful website anyway, I notice, because now I also found out why Skype refused to work yesterday most of the day!)

Funny
Funny was that a colleague of mine at the BHIC apparently already had changed an article some time earlier in Wikipedia, but maybe we also should add some links to our collections from within certain articles. See if we gain something from that. There happens to be an article already about the BHIC, but we didn't write that one ourselves. Funny also..

In fact we should use Wikipedia as an extra entrance to our website!

3 opmerkingen:

 1. Christian,

  > In ieder geval sluit dit allemaal weer mooi aan bij mijn eigen ideetjes om als BHIC discussiegroepen als Genealogie Benelux te volgen en eventueel ons daarin te mengen.

  Vergeet ook zeker niet het Stamboom Forum. Met ruim 7.450 leden is dit een zeer actieve plaats om te discussiëren over genealogie. Via het Stamboom Forum kan het genoemde soc.genealogy.benelux trouwens ook worden bijgehouden.

  mvg,
  Bob Coret

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik heb er vanochtend weer een uurtje mee zitten spelen, die scanner. Je komt er krankzinnige dingen in tegen.

  Op de ning van bibliotheken hebben we het trouwens ook over Wikipedia gehad. Ben er een beetje mee aan het experimenteren

  http://bibliotheek20.ning.com/profiles/blog/show?id=694094%3ABlogPost%3A6014

  Groetjes

  Edwin

  BeantwoordenVerwijderen
 3. @Bob: Een van de dingen die we bekijken is welke groepen we zouden moeten, willen en ook kunnen volgen. Het Stamboom Forum nemen we daarin zeker mee.

  Ik weet dat Genealogie Benelux daarin ook is opgenomen. Voor mijn collega - die via het Stamboom Forum en Genealogie Benelux een berichtje had geplaatst en beantwoord, was het trouwens wel lastig om te zien waar het nu allemaal precies vandaan kwam en naartoe ging.

  @Edwin: Ja, die scanner laat echt vreemde dingen zien! En voor de rest: archivarissen lopen nu eenmaal achter.. zelfs ikke. Dat blijkt maar weer.

  Goed dat je links vanuit Wikipedia naar diverse collecties aan het leggen bent! Ik zal voor het BHIC ook eens op pad gaan binnenkort.

  BeantwoordenVerwijderen

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.