1 september 2007

Ieder einde markeert een nieuw begin / Every ending marks a new beginning


For English translation, please see the blue text below

Ik schreef een paar weekjes terug over het einde van Second Life (SL). Dat einde komt er vast wel eens, of in ieder geval een einde aan mijn aanwezigheid aldaar.

Vandaag nam ik weer eens een kijkje bij dit berichtje over het leven na Second Life, vooral voor de reacties daarop. Nadat ongeveer een jaar geleden mensen nog om het hardst riepen dat SL een flop zou worden, roepen ze nu soms nog harder om hun gelijk met terugwerkende kracht te halen. Wat een onzin zeg.

Gelukkig zaten er ook verstandige reacties tussen, van mensen die net als ik SL zien als een fase in een ontwikkeling op weg naar 3D-toepassingen voor het internet (zie diverse posts op deze blog).

Wordt het hele internet dus driedimensionaal? Nee joh, natuurlijk niet.. maar zoals eerder gezegd en zoals ook het hierboven aangehaalde berichtje laat zien, zullen virtuele werelden - naast andere vormen van communities - wel degelijk grote invloed hebben op de wijze van communiceren, kennis delen, samenwerken enzovoort op het web.

Maar goed, vooralsnog heb ik in SL nog voldoende te ontdekken op het gebied van archieven en inlichtingenwerk. Voor de rest is het vooral de community op zich die me daar houdt, omdat je zoveel mensen leert kennen met zoveel idee├źn.

Een week geleden is er trouwens onder andere door Alliance Library System, de organisatie die ook achter het hele bibliotheekgebeuren in SL zit, een nieuwe groep opgezet: Virtual Worlds and Libraries Alliance. Het doel daarvan is om kennis uit te wisselen over virtuele werelden en de mogelijkheden voor bibliotheken te bekijken, dus los van SL.

Altijd als je denkt..
Hier dan een van de weinige persoonlijke ontboezemingen op deze blog: ik ben een groot fan van Stef Bos. In de tekst van het liedje Duizend Jaar (verschenen op de cd Ruimtevaarder in 2005) komen helemaal in het begin de volgende regels voor:

Altijd als je denkt
Dit is het einde
Sta je op de grens
Van wat begint


Ik ben er vast van overtuigd dat ik ooit dat gekke oranje mannetje genaamd Christi Janus op zal (moeten) geven.. maar ik weet ook zeker dat dat het begin zal zijn van een nieuwe tijd met nog veel meer nieuwe ontdekkingen! Onder welke naam dan ook, met welke kleur dan ook.. ;-)

ENGLISH TRANSLATION

A couple of weeks ago I wrote about the end of Second Life (SL). That end will come sometime, or at least an end to my presence over there.

Just today I had another look at this message about the life after Second Life, especially because of the replies to that message. Where people a year ago would still compete to be the first to say that Second Life would fail big time, right now they try even harder for being right all along. Such a nonsense really.

Luckily there were also some wise replies, from people that like me see Second Life as just a phase in a development on the road to 3D-applications for the internet (see various posts on this blog).

So will the entire internet be three-dimensional? Oh no, of course not.. but as said earlier and like also the message up here shows, virtual worlds will, next to other forms of online communities, have a big influence on our ways to communicate, share knowledge, work together and so on on the web.

But anyway, as for now, I myself have lots of things to discover on the area of archives and reference. On the other side it's most of all the community itself that keeps me there, because you'll meet so many people with so many interesting ideas.

A week ago Alliance Library System, the organization that is also behind the library thing in SL, amongst others, had setup a new group: Virtual Worlds and Libraries Alliance. Its goal is to exchange knowledge about virtual worlds and the opportunities for libraries, so not especially related to SL.

Always when you think..
So here one of the few personal outpourings on this blog: I'm a huge fan of Stef Bos. In the lyrics of the song Duizend Jaar -- Thousand Years (available on the cd Ruimtevaarder -- Astronaut) the following lines are at the start:

Always when you think
This is the end
You stand on the border
Of what begins


I'm strongly convinced that I'll someday have to give up that silly little orange guy called Christi Janus.. but I know for sure that that will be the beginning of a whole new period of time with lots of more discoveries! With whatever name, with whatever colour.. ;-)

2 opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.