10 oktober 2007

Manifest voor de Archivaris 2.0 / An Archivist's 2.0 Manifesto


For English translation, please see the blue text below

Eind augustus blogde ik over het Manifest voor de Archivaris 2.0. Ik beloofde toen plechtig me aan alle geboden te zullen gaan houden en ben daar nog steeds hard voor aan het werk!

Inmiddels hebben we binnen de community Archief 2.0 de Nederlandse vertaling van het manifest rond. Een mooi staaltje van een community in actie trouwens! Enkele leden van de groep hebben in Google Docs de vertaling voorbereid en de opeenvolgende concepten werden vervolgens bediscussieerd op het forum.

Geheel in lijn met ons eigen manifest, wachten we niet tot de vertaling helemaal perfect is, maar stellen we hem bij deze maar definitief vast.. voorlopig dan.. ;-) Lees en lach:

Manifest voor de Archivaris 2.0

 • Ik erken dat het universum van de informatiecultuur snel verandert en dat archiefdiensten positief moeten reageren op deze veranderingen om bronnen en diensten aan te bieden die gebruikers willen en nodig hebben.

 • Ik stel mezelf op de hoogte van de informatiecultuur van mijn gebruikers en zoek naar manieren om wat ik leer te incorporeren in de diensten die mijn archiefdienst aanbiedt.

 • Ik ga kritiek op mijn archiefdienst niet uit de weg, maar houd een open blik op zijn positie en maak een eerlijke inschatting ten aanzien van wat bereikt kan worden.

 • Ik neem actief deel aan het positief ontwikkelen van mijn archiefdienst.

 • Ik erken dat archiefdiensten langzaam veranderen en werk samen met mijn collega's om sneller te reageren op verandering.

 • Ik durf te pleiten voor nieuwe diensten en nieuwe manieren om diensten aan te bieden, ook al bieden sommige van mijn collega's weerstand.

 • Ik geniet van de opwinding en het plezier van positieve verandering en draag dit uit naar collega's en gebruikers.

 • Ik laat bestaande praktijken los als er een betere manier komt om dingen te doen, zelfs als deze bestaande praktijken ooit zo goed leken.

 • Ik kies een experimentele benadering ten aanzien van verandering en ben bereid fouten te maken.

 • Ik wacht niet tot iets perfect is voordat ik het vrijgeef en ik pas het aan op basis van reacties van gebruikers.

 • Ik ben niet bang voor Google of soortgelijke diensten, maar zet deze diensten in ten voordele van gebruikers, terwijl ik ook excellente diensten lever die gebruikers nodig hebben.

 • Ik vermijd dat gebruikers eerst thuis moeten raken in de terminologie en systematiek van de archivaris, maar geef diensten zo vorm dat die een weerspiegeling zijn van voorkeuren en verwachtingen van gebruikers.

 • Ik ben bereid om naar plaatsen te gaan waar gebruikers zijn, zowel online als fysiek, om mijn beroep uit te oefenen.

 • Ik ontwikkel open websites die het gebruikers mogelijk maken om samen met archivarissen inhoud te leveren, om daarmee hun leerervaring te verbeteren en hulp te bieden aan medegebruikers.

 • Ik lobby voor open toegangen die gepersonaliseerde, interactieve mogelijkheden bieden die gebruikers verwachten in online informatieomgevingen.

 • Ik moedig professioneel bloggen in mijn archiefdienst aan.

 • Ik bevestig, door mijn acties, de vitale en relevante taak van archivarissen in iedere toekomstige vorm van informatiecultuur.

Stap voor stap
Sommige zinnen zijn nog niet helemaal oké. Vertalen is moeilijk! Misschien ontbreken er nog dingen, misschien moet er iets worden veranderd. In ieder geval kan er discussie zijn over de consequenties van verschillende punten.

Maar je moet ergens beginnen en dat kan dus net zo goed met dit zijn hè! Alleen mensen die stilzitten, maken nooit een misstap. En archivarissen zitten traditiegetrouw nu eenmaal veelvuldig stil.. (Met begrijpelijke redenen overigens, maar daarom nog niet wenselijk.)

En wat nu?
De vertaling van het manifest zal aangegrepen worden om een artikel in het Archievenblad te laten publiceren over de community Archief 2.0 en ik heb de hoop dat het manifest toch ook als kapstok gebruikt gaat worden tijdens een studiedagje of zoiets, hopelijk samen met collega's uit de bibliotheekwereld.

Ook kan het manifest, geheel of gedeeltelijk, ingezet worden om collega-archivarissen bewust te maken van hun rolverandering. Zo wilde Yvette de vertaling misschien gebruiken voor de interne communicatie rond de nieuwe website van het Nationaal Archief. En zelf denk ik er sterk aan de vertaling nog in te zetten voor de Zuidland-bijeenkomst van eind deze maand op het BHIC. Mogelijkheden te over dus!

Commentaar? Suggesties? Lofuitingen? Graag! :-)

ENGLISH TRANSLATION

At the end of August I blogged about An Archivist's 2.0 Manifesto. Back then I solemnly declared to live up to all commandments and I'm still working hard on this!

In the meanwhile in the Dutch Archive 2.0 community the Dutch translation of the manifest has been finished. By the way, a pretty good example of a community in action too! Some community members prepared the translation in Google Docs and several concepts were discussed on the forum after that.

Just as our own manifest commands us to do, we won't wait until the translation is perfect, but have rather made the manifest definitive now.. for now, that is.. ;-)

The original copy of the manifest in English can be found here.

Step by step
Some sentences are not all ok though. Translating is hard! maybe some things are missing still, maybe some things need to be changed. Either way, there could also be a discussion about the consequences that come from several points in the manifest.

But you'll have to start with something, so you might as well start with this eh! Only the people that sit still, will never take a wrong step. And archivists traditionally are always sitting still for quite some time.. (For understandable reasons though, but therefore not something desirable.)

And now what?
The manifesto's translation will be taken as a starting point for an article in our Dutch Archives Magazine about the Archive 2.0 community and also I hope that the manifest will be used as some sort of stepping-stone for a seminar or whatever, hopefully in cooperation with library colleagues.

Also the manifest can be used, maybe partly, to make fellow archivists conscious about their change of roles. For example Yvette maybe wanted to use this translation in the process of internal communication around launching the new website of our Dutch National Archives. And I for one am thinking about using the translation for my South Land project meeting at the end of this month at the BHIC. So, plenty of possibilities!

Comments? Suggestions? Praises? Please! :-)

4 opmerkingen:

 1. Edwin, bedankt!

  Vervang gewoon alles wat 'archief' heet door 'bibliotheek' en je hebt voor je eigen club ook een Nederlandse vertaling.. ;-)

  Maar een gedeeld manifest zou misschien nog beter zijn, bedenk ik me nu.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Mooi, zo'n manifest-stok-achter de deur!

  Je zegt dat een gedeeld manifest beter zou zijn. Misschien kun je nog iets toevoegen aan het manifest in de trant van: ik verken actief andere werelden (en dan bedoel ik niet SL ;-)) en kom tot kennisuitwisseling/kruisbestuiving als het tot nut is van de gebruiker (ofzo). Een vertaling van een manifest is een geweldig begin. Er je eigen dingen aan toevoegen lijkt me nóg beter!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Hallo Marina!

  Een van de dingen die er inderdaad zeker aan zou moeten worden toegevoegd, is dat kijkje over de schutting.

  Sinds ik met dat SL en zo'n blog bezig ben, heb ik allerlei contacten in het bibliotheekwezen en dat is echt een hele verrijking! :-)

  Bedankt voor je reactie!

  BeantwoordenVerwijderen

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.