12 oktober 2007

Moord in Second Life!! / Murder in Second Life!!


For English translation, please see the blue text below

Nou, dat trekt de aandacht wel hè? :-)

Zomaar een klein berichtje dit keer. Via de mailgroep voor informatieprofessionals in Second Life (SL) werd ik getipt over een paar interessante websites.

Zo is er een persbericht van The Electric Sheep Company, een bedrijf dat zich bezighoudt met virtuele werelden.

Eind deze maand komen zij met een eigen, verbeterde viewer voor SL, OnRez genaamd. Een viewer is te vergelijken met een browser. Er zijn verschillende browsers om over het internet te surfen. En zo zullen er ook verschillende viewers om SL te betreden zijn.

En dan is er direct een bruggetje: deze nieuwe viewer lijkt - volgens dat persbericht - verdraaid veel op een webbrowser.. en dat is de bedoeling! Zoekmogelijkheden, navigatieverbeteringen, integratie met webfunctionaliteit.. Het moet allemaal helpen om de driedimensionale wereld van SL nog beter te koppelen aan die van het platte internet.

De introductie van die nieuwe viewer valt samen met een aflevering van CSI: NY, die zich afspeelt in SL. Moord in SL dus! Het verhaal is simpel: een populaire vrouwelijke avatar wordt vermoord door iemand, die jaloers is op haar, en daarnaast is er iets gaande met een valse identiteit. Nou, lees dit artikel maar even.

Klinkt als iets om in de gaten te houden!

ENGLISH TRANSLATION

Well, that should have got some attention eh? :-)

A quick note this time. Via the mail group for information professionals in Second Life (SL), I got notified about some interesting websites.

Like there's a press release from The Electric Sheep Company, a company that is in the business of virtual worlds.

At the end of this month they will release their own, improved viewer for SL, called OnRez. A viewer can be compared with a browser. There are several browsers to surf the internet. And like that, there will be several viewers to enter SL.

And that's my link: this new viewer looks -- according to the press release -- pretty similar to a web browser.. and that's what it was meant to do! Search options, navigation improvements, integrated web functions.. It should all be helpful to link the three dimensional world of SL even better to the flat internet.

The release of this new viewer will accompany an episode of CSI: NY, which will be shot in SL. So, murder in SL! The plot is simple: a popular female avatar gets murdered by someone, who is jealous of her, and besides that, also something is going on about a fake identity. Anyway, read this article for it.

Sounds like something to watch out for!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.