10 september 2012

Nederlab: einde aan het digitale drama?


Voor de vakantie las ik er iets over, na de vakantie was het ver weggezakt, maar via een attendering in Genealogie Benelux kwam het weer bovenop de stapel: Nederlab

Via Nederlab kunnen onderzoekers en studenten alle gedigitaliseerde Nederlandstalige teksten van ca. 800 tot heden gezamenlijk doorzoeken en analyseren met binnen Nederlab ontwikkelde, gebruiksvriendelijke tekstanalysesoftware. Zo biedt Nederlab een laboratorium voor onderzoek naar de veranderingspatronen in de Nederlandse taal en cultuur.
Stel bijvoorbeeld dat je wilt onderzoeken hoe snel het werk van de Engelse schrijver en dichter Lord Byron in de Lage Landen bekend is geraakt en hoe vaak er in de 19e eeuw naar hem wordt verwezen.

En nog talloze andere vragen. Door de versnippering in digitaliserend erfgoedland is dergelijk onderzoek op dit moment haast onmogelijk. Er zijn immers wel miljoenen teksten gedigitaliseerd, maar deze zijn verdeeld over allerlei instellingen en websites, verschillen enorm wat kwaliteit betreft (denk aan tekstherkenningsfouten) en missen bovendien vaak de vereiste metadata. NRC noemde dit eerder "het digitale drama" en wetenschappers riepen op tot samenwerking en standaardisering. Op Archief 2.0 (hier en hier) maar ook elders online werden de tongen enigszins losgemaakt.

Nederlab zou een oplossing voor dit drama kunnen zijn (alhoewel samenwerking en standaardisering natuurlijk nodig blijven). Waarbij dus opgemerkt dat geen menselijke digitaliseringsfout blijkbaar zo groot is, of met behulp van flink wat subsidie (2 miljoen euro, bovenop 2 miljoen euro eigen geld) en een goed stuk techniek is de redding nabij. Ben benieuwd, iets om te volgen dus!

Voor meer informatie kun je dit korte artikel van Nicoline van der Sijs van het Meertens Instituut eens lezen. Eind 2013 zou er iets van een website online moeten komen. Niet een gewone portal dus, maar een site die ook tools bevat om teksten te analyseren en ingewikkelde vragen te stellen.

Aanbevolen leesvoer
- Zijn archieven overbodig geworden?
- Archieven in Transitie

Plaatje: de Beatrijs, hét voorbeeld van een Middeleeuwse tekst, hoort natuurlijk ook in Nederlab!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.