5 september 2013

Goed genoeg is ruim voldoende


Update: het artikel is niet meer online te lezen op de website van InformatieProfessional, maar gelukkig nog wel te downloaden van Archief 2.0.

Voor InformatieProfessional schreef ik een artikel over slim samenwerken met archiefgebruikers, getiteld Goed genoeg is ruim voldoende. Het artikel sluit aan bij een eerdere blogpost over dingen waar ik blij van word.

Crowdsourcingsprojecten blijken een succesvolle manier om archieven met de hulp van het grote publiek in rap tempo online toegankelijk te maken. In voorgaande decennia hebben allerlei archiefvorsers op dat vlak echter ook al bergen werk verzet. Bij het BHIC proberen we daarmee ons voordeel te doen. Daartoe moeten we niet alleen samenwerken maar ook slimme keuzes maken. In dit artikel beschrijf ik onze ervaringen. Ter illustratie neem ik de toegankelijkheid van onze schepenprotocollen onder de loep.

Zoals gewoonlijk leg ik de meeste nadruk op het aspect houding. Ik geloof dat we meer dan anderen het meest onszelf in de weg zitten:

Standaardlijstjes voor aktesoorten, apart vermelden van persoonsnamen en rollen, normalisaties van plaatsnamen en specifieke velden voor belendingen - het is allemaal mooi en aardig, maar het betere is ook hier vaak de vijand van het goede. (...)
Onze professionele wens om archieven op de best mogelijke manier te ontsluiten, slaat geregeld door in de neiging om archieven op de best denkbare manier te ontsluiten. Een neiging die mijns inziens onderdrukt moet worden. Want vanaf een zeker punt levert meer werk naar verhouding nauwelijks nog meerwaarde op.

Het artikel kun je deze maand online lezen op de website van InformatieProfessional. Je kunt het ook downloaden uit de bestandenbox van Archief 2.0.

Gerelateerd leesvoer
- Amerikaanse studenten lezen over een Brabants archief
- Kiezen of transcriberen? Over de vraag hoeveel ontsluitingstijd je moet nemen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.