5 januari 2008

Eigen huis, tuin en keuken / Own home, garden and kitchen


For English translation, please see the blue text below

Nog een beetje suf van de eerste volledige zaterdagdienst vandaag, besloot ik me toch maar te wagen aan de virtuele keukenfolder van onze Zweedse groothandel in zelfbouwpakketten.

Na een tijdje werd ik wat beroerd van de muziek, het rondbewegen deed me steeds bij het serviesgoed en de afwas belanden en ik houd al helemaal niet van het downloaden van programmaatjes, die ik vervolgens maar één keer gebruik.

Allemaal niet zo geweldig uitgevoerd dus, in mijn ogen. Maar het laat desondanks zien waar we, denk ik dan wel weer, naartoe gaan.

Knap bedacht
Een collega vertelde me dat hij laatst een artikeltje had gelezen over Second Life. Hij dacht dat we later zo misschien wel door ons huis konden lopen, als dat nog niet eens gebouwd was. Even om te duiden: deze collega heeft thuis nog geen internet.

Maar komt dus wel met een toepassing voor virtuele werelden, terwijl veel 'knappere koppen' bij iets als SL nog steeds aan een soort van driedimensionale babbelbox voor het vinden van je nieuwe liefde denken. Vind ik gewoon leuk om te zien.

Knap bekeken
Want inderdaad, precies dat voorbeeld gebruik ik zelf ook heel vaak. Over een aantal jaartjes kopen de meeste mensen echt geen nieuwbouwhuis meer zonder er even in virtuele zin doorheen te hebben gewandeld, al is het maar om te zien hoe de meubeltjes zullen staan. En dat aantal jaartjes zijn er heus geen tien.

Het samenstellen van zo'n keukentje is één, het driedimensionaal bezichten daarvan zal dan twee zijn. Het bekijken van je nieuwe huis door de ogen van je avatar is drie en het bezichtigen van je nog aan te leggen tuintje is vier.

Allemaal praktische toepassingen van dat soort werelden, die het web wat driedimensionaler zullen maken. En daar kijken we dan met z'n allen tegen die tijd net zo raar tegenaan, als we nu raar tegen websites aankijken.. ;-)

ENGLISH TRANSLATION

Still a bit drowsy because of the first full Saturday reference shift today, I nonetheless decided to pull myself together, and tried the virtual kitchen folder from our Swedish wholesaler's in do-it-yourself kits.

After a while, I got a bit sick of the music, moving around constantly I ended up with the dinner service and the dishes, and I totally dislike downloading tiny little programs, which I'll then use for one time only.

So not at all carried out that well, in my opinion. But despite that, it clearly shows, according to me, the direction in which things are heading.

Clever thinking
A colleague told me that he read an article about Second Life lately. He thought that later, we would maybe be able to walk through our house, even when it isn't built yet. And I'll point at the fact that this colleague still has no internet at home.

But does come with a practical application for virtual worlds, while many 'smart heads' still look at something like SL as some sort of three dimensional chat box for finding the new love of your life. Just amuses me to see this.

Clever looking
Because indeed, exactly this example is one that I often use myself. In a few years from now, for sure most people won't anymore buy a newly built house, without at least having had a walk in there virtually, if only just to see how the furniture will look. And a few years sure aren't ten.

Putting together a kitchen like that is one thing, looking at it in a three dimensional way is another one. Viewing your new house through the eyes of your avatar is thing number three and watching your garden which will be laid out, is four.

All practical applications for these sort of worlds, which will make the web more three dimensional. And we'll look as strangely at that, as much as we look strangely at websites nowadays.. ;-)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.