8 april 2013

Waarom taggers taggen en of hun tags altijd bruikbaar zijn


Vandaag las ik het artikel Understanding Why Users Tag: A Survey of Tagging Motivation Literature and Results from an Empirical Study waarin de auteurs op soms wiskundige wijze onderzoeken hoe de motivatie van taggers achter het taggen is te meten, in hoeverre die motivatie verschilt tussen en binnen verschillende tagging systemen en tot slot hoe de motivatie achter het taggen invloed heeft op de bruikbaarheid van de tags. Om tot antwoorden te komen is niet alleen literatuur bestudeerd, maar zijn ook de tags van zo'n 4.000 gebruikers over 7 verschillende tagging platformen geanalyseerd. Denk aan Delicious, Flickr en zo meer.

Categorizers en describers
In het artikel wordt een onderscheid gemaakt tussen categorizers en describers.

Categorizers zijn taggers die een persoonlijke navigatiehulp willen bouwen en onderhouden bij items in een collectie of verzameling. Hun set van gebruikte en te gebruiken tags is beperkt van aantal en de inhoud is bepaald stabiel. Iedere tag die wordt toegekend wordt gezien als een investering in de totale structuur van de tags. Het veranderen of doorbreken van deze structuur wordt gezien als kostbaar. Tags worden toegekend aan items wanneer die bepaalde kenmerken gemeenschappelijk hebben. Omdat de tags van categorizers het mentale model van de individuele tagger benaderen, zijn hun tags vooral geschikt om navigatie- en bladerfuncties te ondersteunen.

Describers zijn taggers die een toepasselijke en relevante beschrijving willen geven van items in een collectie. Hun set van tags is vrij open, ongelimiteerd van aantal en de inhoud is redelijk dynamisch. Toegekende tags worden niet gezien als een investering in structuur en het veranderen daarvan wordt dan ook niet gezien als kostbaar. Het doel van taggen is het toekennen van tags die zo goed mogelijk de inhoud van items beschrijven. Omdat daarom de tags van describers de inhoud van items benaderen, zijn hun tags vooral geschikt om zoek- en vindfunctionaliteit te ondersteunen.

In de praktijk worden taggers vaak gemotiveerd door een combinatie van beide.

Op basis van hun analyses concluderen de auteurs dat de motivatie van taggers niet alle tussen verschillende platformen verschilt, maar ook binnen platformen zelf enorm verschilt. Ook concluderen zij dat de motivatie achter het taggen van invloed is op de uiteindelijke folksonomies. Door het nader analyseren van tags in Delicious tonen ze aan dat de overeenstemming over tags onder categorizers beduidend lager is dan de overeenstemming onder describers. Wat zoveel wil zeggen als dat verschillende describers veel vaker aan dezelfde items dezelfde tags toekennen dan verschillende categorizers doen, ondanks hun nogal vrije manier van taggen. Enerzijds misschien paradoxaal, maar anderzijds ook logisch.

Bruikbaarheid van tags en gebruik van tagging functies
Hoe dan ook heeft dit wel enkele belangrijke consequenties, waar het artikel op wijst. Bijvoorbeeld omdat categorizers minder beschrijvende tags toekennen, en omdat er onder hen minder overeenstemming is over de beschrijvende tags die ze toekennen, zijn hun tags minder bruikbaar voor functies als zoeken en het doen van aanbevelingen. In tegendeel eigenlijk.

Om dus de (potentiële) bruikbaarheid van toegekende of toe te kennen tags te kunnen bepalen is inzicht nodig in de achterliggende motivatie van de taggers die deze tags hebben toegekend of toe gaan kennen.

Omdat de manier van taggen enorm verschilt tussen en binnen platformen, moet je daar bij het bouwen van een social tagging platform of functionaliteit rekening mee houden. Als voorbeeld het tijdens het taggen doen van aanbevelingen voor toe te kennen tags: waar categorizers gediend zijn met aanbevelingen vanuit hun eigen structuur, zijn describers juist gediend met aanbevelingen van tags die de inhoud van items het best beschrijven, dus vooral ook tags van andere describers. Het tonen van een tag cloud op basis van je eigen tags stimuleert indirect de groei van het aantal categorizers, met gevolgen voor de bruikbaarheid van de tags voor beschrijvende doeleinden. Het aanbieden van meer geavanceerde zoekinterfaces zou de groei van het aantal describers kunnen stimuleren.

Tot slot
Interessant artikel, zeker als je van wiskundige formules houdt... wat in mijn geval niet zo is. Daarom vind ik het voor mezelf voor nu van voldoende belang om te weten dat de motivatie waarmee iemand tagt van invloed is op de bruikbaarheid van de resulterende tags. En dat je afhankelijk van de motivatie achter het taggen het toekennen van tags kunt (bij)sturen. Goed om daar wat bewuster bij stil te staan en mee om te gaan.

Er zit soms meer achter tags dan je denkt...

Aanbevolen leesvoer
- Het beste komt van buiten
- Wat motiveert de archivaris?

Foto: stukje over private labeling van kruiden en zo

2 opmerkingen:

  1. Ik wilde dat artikel nog eens goed bestuderen maar ben voorlopig heel tevreden met deze samenvatting. Dank dus!

    BeantwoordenVerwijderen

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.